fbpx

Skjerpen Bugge

Juks med kilometerstand – kan kjøpet heves?

Kilometerteller Juks med kilometerstand
Innholdsfortegnelse

Det er mange forhold som er viktig å undersøke når man skal kjøpe seg en bruktbil, f.eks Juks med kilometerstand.

Spesielt viktig er det å undersøke bilens historikk.

En ikke sjelden problemstilling som dukker opp i etterkant av en bilhandel er at man oppdager at bilen har vært kondemnert eller at kilometerstanden er jukset med.

Hvis man oppdager noe slikt er en naturlig reaksjon at man ønsker å heve kjøpet – få pengene tilbake. Men det er sjelden så lett som det høres ut.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med tvister i forbindelse med kjøp og salg av biler.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har opplevd problemer etter et bilkjøp. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak.

Hva er heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp betyr i korte trekk at kjøper får pengene tilbake og returnerer bilen til selger. Altså, kjøpet omgjøres. Les også Solg bil kjøper klager

Ikke nok med det så har kjøper krav på forsinkelsesrente av kjøpesummen. For eksempel hvis du etter 1 år får hevet bilkjøpet vil du ha krav på forsinkelsesrente i 12 måneder. Forsinkelsesrenten er på 9,50%. La oss si at bilen kostet kr. 200 000,-. 12 måneder med 9,50% rente utgjør kr. 18 948,- som du får i tillegg til kjøpesummen. Totalt 218 948,-.

NB! Denne artikkelen er skrevet 17. april 2020. Rentesatsen kan ha endret seg siden den gang.

Når det er sagt har selger krav på noe som heter «nyttefradrag». En slags kompensasjon for verdiforringelse av at bilen har vært i bruk. Satsen kan variere, men ofte blir den satt til kr. 1,50 pr kilometer bilen har kjørt.

Vil du lese mer om heving av bilkjøp kan du trykke på linken.

Hva skal til for å heve et bilkjøp?

Det er ikke enkelt å gi et klart svar på. Juks med kilometerstand og i ditt spesifikke case beror det på en konkret vurdering. Det som er relativt sikker er at det skal mindre til å heve et bilkjøp om man har kjøpt en bil hos en forhandler kontra en privatperson.

Mangelsvurderingen baserer seg nemlig på to forskjellige lover. Har du kjøpt bilen av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Er bilen kjøpt av en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse.

Hva skal til for å heve et bilkjøp
Hva skal til for å heve et bilkjøp

Bilen er kjøpt av en privatperson

Når bilen er kjøpt av en privatperson gjelder som sagt kjøpsloven. Hevingsbestemmelsen finner man i kjøpslovens § 39. Der står det;

«Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd»

Det må altså foreligge et vesentlig kontraktsbrudd. Om juks med kilometerstanden er et «vesentlig kontraktsbrudd» kommer jeg tilbake til.

Bilen er kjøpt av en forhandler

Dersom bilen er kjøpt av en profesjonell part kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Bestemmelsen om heving finner vi i forbrukerkjøpslovens § 32. Av loven fremkommer det;

«I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig»

Som vi ser er ordlyden noe annerledes i kjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven er det nok for å kunne heve et bilkjøp at det foreligger en mangel som ikke er «uvesentlig». Er juks med kilometertelleren en slik mangel skal vi se nærmer på.

Er juks med kilometertelleren et hevingsgrunnlag 

Det er mye som taler for at juks med kilometerstanden er et forhold som kan være grunn nok til å heve et bilkjøp.

Det er en del rettspraksis på området. En viktig dom fra lagmannsretten ble avsagt i 2007. Her var det snakk om kjøp av en bruktimportert bil fra Tyskland. Den hadde tilsynelatende vært jevnlig på service i Tyskland. Av Speedometeret fremkom det at bilen hadde kjørt 107 000 kilometere.

Det viste seg at det trolig ikke var riktig. Bilen ble deretter kjørt 1000 kilometer og ved senere kontroll vise lysmodulen fortsatt 107 000 kilometer. I denne dommen la retten til grunn at bilen var kjørt lengre enn 107 000 kilometere og kjøper fikk hevet kjøpet.

Forbrukerkjøp

I dommen fra 2007 var det snakk om et forbrukerkjøp. Retten la til grunn at juks med kilometerstand var et så tungtveiende moment at det ga rett til å heve bilkjøpet. Det er i lys av dommen mye som taler for at hvis selger har tuklet med kilometerstanden har du gode muligheter for å få hevet bilkjøpet.

Grunnen til det er at man aldri kan være helt sikker på hvor langt bilen har kjørt og om det er andre forhold som selger har jukset med. Dessuten er det klart at selger har opptrådt illojalt.

Det er imidlertid viktig å presisere at hver sak må vurderes konkret og det er ikke gitt at du har krav på å få hevet bilkjøpet til tross for at kilometerstanden er jukset med.

Kjøpt av en privatperson

Dersom bilen er kjøpt av en privatperson er terskelen for å heve et bilkjøp noe høyere. Det følger av ordlyden i bestemmelsen. Det må foreligge et «vesentlig kontraktsbrudd»

Når det kommer til juks med kilometerstanden er dette et forhold som klart trekker i retning av at det foreligger et «vesentlig kontraktsbrudd». Er det bevist at selger har jukset med kilometerstanden er det naturlig å legge til grunn at han har opptrådt illojalt.

Bilen du har kjøpt har sannsynligvis også en lavere markedsverdi enn det selger har gitt uttrykk for. Det er en kjent sak at biler faller i verdi i tråd med bruken, og har selger jukset med kilometerstanden har du mest sannsynlig kjøpt en bil som har gått lengre enn det selger har opplyst.

Det må igjen presiseres at hver sak må vurderes konkret. At kilometerstanden er jukset med er ingen garanti for at du kan heve bilkjøpet. Det er kun et tungtveiende moment.

Reklamasjon

Til slutt må vi si noen ord om reklamasjon. Det er helt avgjørende for saken at du reklamere til selger så snart du oppdager at bilen kan ha noen feil. Gir du ikke selger beskjed relativt raskt kan det være at du mister muligheten til å heve bilkjøpet.

Les mer om reklamasjon ved å trykke her.

Ta kontakt med oss

Har du kjøpt en bil du mener er mangelfull, ta kontakt med oss. Hos oss får du en gratis vurdering av saken din.

Dekning av advokatutgifter

I bilforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.