fbpx

Skjerpen Bugge

Solgt bil – kjøper klager

Solgt bil – kjøper klager

Det er ingenting selger ønsker mindre etter å ha solgt en bil enn at kjøper ringer å klager over bilen. Han mener bilen ikke svarte til forventningene og krever pengene tilbake.

Solgt bil – kjøper klager – Hva gjør jeg da?

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på reklamasjonssaker. Har du opplevd at kjøper klager eller noe slikt. Ta kontakt med oss på telefon eller epost.

Du får en gratis førstevurdering.

Hva gjør jeg hvis kjøper klager over bilen jeg har solgt

Du fant ut at det var på tide å kjøpe en ny bil og fikk endelig solgt den gamle på Finn.no.  Imidlertid etter at det har gått en stund ringer kjøper å klager over bilen. Kjøper kan for eksempel mene at bilen ikke var som du hadde lovet eller at det har oppstått et motorhavari han mener du er ansvarlig for. Det er da viktig å undersøke en del forhold før du går med på å imøtekomme kjøpers krav.

kjøper klager bil

Har kjøper reklamert innenfor fristen?

Det første du må ta stilling til er om kjøper har reklamert rettidig. Kjøper må reagere relativt hurtig dersom han oppdager eller burde oppdaget en mangel. Dersom det er forhold han burde oppdaget når han kjøpte bilen og først klager over etter mange måneder har han kanskje reklamert for sent. I så fall mister han muligheten til å kreve noe av deg. Det samme gjelder dersom det skjer et motorhavari og kjøper venter for lenge med å klage.

Du kan lese mer om reklamasjon ved å trykke på linken.

Har kjøper dokumentert mangelen

Deretter anbefaler vi deg å vurdere mangelskravet fra kjøper nøye. Det er ikke sjelden at kjøper fremsetter et ubegrunnet krav. Kjøper var for eksempel misfornøyd med kjøpet eller så samme bli til lavere pris et annet sted. Det er ikke grunn nok til å kunne kreve noe av deg.

kjøper dokumentert mangelen solgt bil

For at kjøper skal kunne kreve noe av deg må han sannsynliggjøre at det var en feil på bilen på kjøpstidspunktet.  Det er kjøper som har bevisbyrden og må dokumentere kravet.  Det er derfor viktig å se grundig på hva kjøper legger frem av dokumentasjon. Videre anbefaler vi at du kontakter en egen sakkyndig til å gjennomgå dokumentasjonen og kanskje undersøke bilen.

Kontakt oss

Mener du at kjøper har fremsatt et ubegrunnet mangelskrav for solgt bil kjøper klager, ta kontakt med oss. Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har inngående og lang erfaring med reklamasjonssaker.

Dekning av advokatutgifter

I bilforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekket utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.