fbpx

Skjerpen Bugge

Solgt båt – kjøper klager

båt (1)
Innholdsfortegnelse

Har du solgt solgt båt kjøper klager?

Det er ikke mye som er mer frustrerende enn å ha solgt en båt i god tro, og senere bli kontaktet av kjøper som mener han har oppdaget noe feil eller blitt lurt. Kjøper mener du skal gi han en kompensasjon eller krever heving av kjøpet – pengene tilbake.

Har du opplevd noe slikt? Ta kontakt med oss i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS.

Vi har lang og inngående erfaring i saker som dreier seg om kjøp og salg av båt.

Kjøper klager solgt båt

Hva må jeg tenke på hvis kjøper reklamerer?

Det første du må undersøke er om kjøper har reklamert i tide. Uansett hvor god sak kjøper synes å ha kan det være at du ikke trenger å bekymre deg i det hele tatt.  Kjøper må reagere relativt hurtig dersom han oppdager eller burde oppdaget en mangel.

Det må reklameres innen «rimelig tid» jf. kjøpsloven § 32.

Dersom kjøper ikke har overholdt fristen i kjøpsloven mister han muligheten til å kunne heve båtkjøpet – kreve pengene tilbake eller en annen form for kompensasjon. Les mer om reklamasjonsfrister ved å trykke her reklamasjon.

Har kjøper en god sak?

Hvis kjøper har reklamert innenfor fristen må du undersøke om kjøpers krav er berettiget. Det vil si om klagen er velbegrunnet.

For eksempel hvis kjøper mener at båten ikke var som beskrevet i kontrakten må du undersøke om det stemmer. Eller hvis det har skjedd et havari må du undersøke om det er snakk om brukerfeil eller noe du kan  være ansvarlig for.

Vær alltid kritisk til klagen fra kjøper. Noen kjøpere har helt uforholdsmessig høye forventninger til båten. Noen tror for eksempel at en gammel båt skal fremstå og fungere som en splitter ny. Eller at små avvik utgjør en feil – juridisk betegnet som mangel.

Har kjøper dokumentert at båten har en mangel?

Detektiv

For at kjøper skal kunne kreve heving av båtkjøpet – pengene tilbake – må han kunne dokumentere at båten har en mangel. Det nytter ikke å vise til at det har skjedd noe med båten og forvente at et hevingsoppgjør skal finne sted.

Det er kjøper som har bevisbyrden og må dokumentere kravet. I noen tilfeller er ikke dette så vanskelig. Hvis det er opplysninger i kontrakten som klart avviker fra det kjøper har fått kan det være ganske enkelt å dokumentere mangelen.

For eksempel hvis det står i avtalen at båten skulle ha en motor med 300 hestekrefter og det viser seg at det kun var 150 hestekrefter. I et slikt tilfelle kan kjøper ha en god sak. Det er imidlertid relativt sjelden at klagesakene er så opplagte. Ofte er det snakk om et havari og om det er noe selger skal være ansvarlig for.

Når det er snakk om et havari er det viktig å se nøye på hvilken beviser kjøper legger frem. For at det skal være tale om en kjøpsrettslig mangel er det et krav til at mangelen var der på kjøpstidspunktet.

Å finne ut av om båten hadde en feil på kjøpstidspunktet som senere materialiserte seg og resulterte i et havari er ingen enkel oppgave. Hvis kjøper uten noen dokumentasjon hevder at båten hadde en feil eller at det kun foreligger en kort uttalelse fra et verksted er det sjelden kjøper vil vinne frem i saken.

På den andre siden, hvis kjøper kommer med en grundig rapport fra en sakkyndig er det viktig å ta saken seriøst. Vår anbefaling i et slikt tilfelle er å engasjere en egen sakkyndig til å undersøke båten. En av fallgruvene her er å tro at man selv kan opptre som sakkyndig. Du kan ha inngående kjennskap til båter og kanskje også imøtegå kjøpers sakkyndig på en god måte, men hvis saken kommer på spissen blir du sjelden hørt.

Om dere er så uheldige at saken ender i retten blir uavhengige sakkyndig vektlagt i stor grad. Selv om du har mist like mye kunnskap om båt som den sakkyndige er det lite sannsynlig at du vil vinne frem. Retten har en tendens til å falle ned på den sakkyndiges uttalelse fremfor å stole på argumentasjonen fra selger.

Hva skjer hvis båten har en mangel?   

Bagatellmessige forhold er sjelden en mangel. Mindre avvik er noe kjøper må regne med, særlig hvis det er snakk om en gammel båt. Det gjelder også hvis det er tale om enkle reparasjoner og vedlikehold.

Legger vi vil grunn at dere blir enig om at båten har en feil eller mangel, hva skjer da. Heldigvis løser mange saker seg veldig enkelt. Dere blir enig om at båten hadde en feil og hva prisen er for å reparere feilen. Kjøper får penger til å reparere båten og man kan legge saken bak seg. Før man erkjenner ansvar er det imidlertid veldig viktig å undersøke om kjøper har reklamert i tide, at det er snakk om et avvik og at kjøper ikke kan lastes for mangelen.

Men når dere ikke blir enig må man se hva som står i kjøpsloven. Ifølge kjøpsloven er det fire mulige utfall. Kjøper kan kreve avhjelp, prisavslag, erstatning eller heving av båtkjøpet – få pengene tilbake.

Prisavslag

Hvis feilen eller mangelen lett lar seg reparere er en løsning å gi kjøper et prisavslag. Det vil si at kjøper får den summen det koster å utbedre feilen. Det er veldig ofte tilfellet i saker hvor reparasjonsutgiftene enkelt lar seg estimere.

Heving av båtkjøpet – pengene tilbake

Hvis det er snakk om en betydelig feil, som er kostbart å reparere eller kanskje ikke kan repareres vil kjøper i enkelte tilfeller ha krav på heving av båtkjøpet – få pengene tilbake.

Om kjøper har krav på heving av båtkjøpet – få pengene tilbake – må det ifølge kjøpslovens § 32 foreligger et «vesentlig kontraktsbrudd»

Hva som er et «vesentlig kontraktsbrudd» er ikke enkelt å gi et klart svar på. Det som er sikkert er at det skal mye til. Heving av kjøpet er en streng reaksjon mot selger, som kanskje ikke lengre har pengene og kan havne i en veldig vanskelig situasjon.

Man må foreta en helthetsvurdering av mangelens art og hvordan selger har opptrådt. Er det snakk om at selger bevisst har forsøkt å lure kjøper er det et tungtveiende argument. Men ikke avgjørende. Man må se på hele situasjonen, hva som er feil, hvor lett det er å utbedre feilen og hvor lang tid har gått siden båthandelen.

Ta kontakt med oss

Mener du at kjøper har fremsatt et ubegrunnet krav, ta kontakt med oss. Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med reklamasjonssaker.

Dekning av advokatutgifter

I båtforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekket utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.