fbpx

Skjerpen Bugge

Rettigheter etter kjøp av varer

Rettigheter.
Innholdsfortegnelse

Mange forbrukere har spørsmål omkring hvilken rettighet de har etter kjøp av varer. Hvilken rettighet forbrukeren har kommer helt an på hvilken vare det er snakk om og hvor den er kjøpt.

Stort sett så får vi henvendelser fra fortvilte forbrukere som har vært uheldig etter kjøp av en bil, båt, bobil, campingvogn eller tilsvarende gjenstander. Altså et produkt som er ment å vare en stund og som er solgt fra en forhandler. Oppstår det problemer med en slik vare er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS (advokat oslo) har lang og inngående erfaring med kjøpsrettslige tvister. Ta kontakt med oss for en gratis konsultasjon.

Rettigheter etter forbrukerkjøpsloven

Er du misfornøyd med en vare og mener den er mangelfull lister forbrukerkjøpsloven opp fem alternative sanksjoner du kan bruke overfor selger.

  • Du kan kreve at selger retter mangelen
  • Du kan kreve at selger omleverer (gir deg en ny tilsvarende vare)
  • Du kan kreve at selger gir deg et prisavslag
  • Du kan kreve heving av kjøpet
  • Du kan kreve erstatning

Retting av mangelen

Retting innebærer at selger reparerer gjenstanden, så sant han gjør dette relativt raskt og uten nevneverdige problemer for deg. Hvis det tar selger over en uke å reparere gjenstanden har du krav på en erstatningsgjenstand. Det vil si at hvis du har kjøpt en bil har du krav på en lånebil, det samme gjelder for båt, bobil, campingvogn eller lignende.

Omlevering

Omlevering er egentlig ganske selvforklarende. Det betyr rett og slett at du får en ny tilsvarende vare.

Prisavslag

Prisavslag er en kompensasjon for at den varen du har kjøpt av en eller annen grunn ikke holdt det den lovet. Det kan for eksempel være hvis du har kjøpt en båt og drevet havarerer etter kort tid. Du kan da ha krav på et prisavslag. Prisavslaget skal i et slik tilfelle svare til den verdien et tilsvarende drev koster eventuelt utgiftene til reparasjon.

Heving av kjøpet

Heving innebærer kort fortalt at kjøper får tilbake pengene og selger får tilbake gjenstanden. I tillegg har kjøper krav på forsinkelsesrente av kjøpesummen og erstatning for utgifter han har hatt i forbindelse med handelen. Selger kan imidlertid kreve et nyttefradrag. Det vil si at tilbakebetalingssummen blir noe redusert på grunn av den nytten du har hatt av varen. Eksempelvis dersom du får hevet et bilkjøp kan du kreve kjøpesummen, erstatning for utgifter, forsinkelsesrente – mens selger kan kreve fradrag for hver kilometer du har kjørt.

Erstatning  

Erstatning kan du kreve dersom du har hatt utgifter i forbindelse med kjøp av en mangelfull vare. Stort sett er det reiseutgifter, utgifter ti lå undersøke varen og utlegg du får erstattet.

Kontakt oss

Lurer du på hvilken rettigheter du har etter kjøp av en vare, ta kontakt med oss. Vi gir deg gratis tips og råd i den anledning.

Rettshjelpsdekning 

I bilforsikring er det en rettshjelpsforsikring som dekker mesteparten av utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.