fbpx

Skjerpen Bugge

Har jeg hevdet eiendomsrett

Hevd

Stort sett er man klar over hvem som eier av en bestemt eiendom. Allikevel kan det i enkelte tilfeller oppstå uenighet om eiendomsrett.

Det mange ikke vet er at man kan bli eier av en eiendom ved hevd. Det finnes en egen lov om hevd, og noe rettspraksis på området.

Vi har opparbeidet oss spisskompetanse på hevdsspørsmål. Har du trodd at en bestemt eiendom har vært din, så kan den også være det, selv om de faktiske forhold er en annen. Det er dette som kjennetegner hevd.

Ta kontakt med oss i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS. Vi kan gi deg en gratis vurdering av om du har hevdet en eiendom.

Du kan ha fått eiendomsrett etter å ha hevdet

Det er i utgangspunktet tre vilkår som må oppfylles samtidig for å hevde eiendom.

 • Brukstid på 20 år
 • Hevderen må ha brukt eiendommen eksklusivt som sin egen
 • Hevderen må ha vært i aktsom god tro

Vurdering om aktsom god tro er en helhetsvurdering.  Man kan si at du som hevder har en undersøkelsesplikt. Hvis du kunne undersøkt eierforholdet enkelt og fått et svar, så har man ikke vært aktsom nok.

Spørsmålet om hevd dukker opp på mange måter

Det kan være mange grunner til at man kommer opp i spørsmål om hevd. Det er særlig der man ikke har klare eierforhold.  Vi ser hevdspørsmål blant annet i:

 • Skogsområdet
 • Ved brygger
 • Båtplasser
 • Eiendomsparseller
 • Veiretter
 • Garasjeplasser
 • Biloppstillingsplasser
 • Gangstier
 • Tomtegrenser i villastrøk og også andre ting man kan hevde rett i

Kan man legge sammen hevdstid

Ja, man kan legge sammen hevdstid. Det vil si at to som eier etter hverandre kan hevde etter hevdsloven § 3.  Dette er særlig praktisk der eiendommer eller hytter med tilhørende rettigheter går over i familierelasjoner.

Finn ut mer om eierforholdet

Om du er den som hevder eller den som mener å ha eiendommen fra før, få klarhet i hvem som eier hva. Hvem har grunnbokshjemmel og hvordan ser grensene ut. Dette er blant annet spørsmål dere må få klarhet i.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål omkring hevd er det bare å ta kontakt med oss. Hos oss får du en gratis og umiddelbar førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

I hus eller innboforsikringen, vil utgifter til advokat og sakkyndig kunne bli dekket. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Har du en tvist om hevd kan kostnadene til advokat være dekket gjennom forsikringen.