fbpx

Skjerpen Bugge

Har jeg hevdet eiendomsrett

Hevd
Innholdsfortegnelse

Stort sett er man klar over hvem som eier av en bestemt eiendom. Allikevel kan det i enkelte tilfeller oppstå uenighet om eiendomsrett.

Det mange ikke vet er at man kan bli eier av en eiendom ved hevd. Det finnes en egen lov om hevd, og noe rettspraksis på området.

Vi har opparbeidet oss spisskompetanse på hevdsspørsmål. Har du trodd at en bestemt eiendom har vært din, så kan den også være det, selv om de faktiske forhold er en annen. Det er dette som kjennetegner hevd.

Ta kontakt med oss i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS. Vi kan gi deg en gratis vurdering av om du har hevdet en eiendom.

Du kan ha fått eiendomsrett etter å ha hevdet

Det er i utgangspunktet tre vilkår som må oppfylles samtidig for å hevde eiendom.

 • Brukstid på 20 år
 • Hevderen må ha brukt eiendommen eksklusivt som sin egen
 • Hevderen må ha vært i aktsom god tro

Vurdering om aktsom god tro er en helhetsvurdering.  Man kan si at du som hevder har en undersøkelsesplikt. Hvis du kunne undersøkt eierforholdet enkelt og fått et svar, så har man ikke vært aktsom nok.

Spørsmålet om hevd dukker opp på mange måter

Det kan være mange grunner til at man kommer opp i spørsmål om hevd. Det er særlig der man ikke har klare eierforhold.  Vi ser hevdspørsmål blant annet i:

 • Skogsområdet
 • Ved brygger
 • Båtplasser
 • Eiendomsparseller
 • Veiretter
 • Garasjeplasser
 • Biloppstillingsplasser
 • Gangstier
 • Tomtegrenser i villastrøk og også andre ting man kan hevde rett i

Kan man legge sammen hevdstid

Ja, man kan legge sammen hevdstid. Det vil si at to som eier etter hverandre kan hevde etter hevdsloven § 3.  Dette er særlig praktisk der eiendommer eller hytter med tilhørende rettigheter går over i familierelasjoner.

Finn ut mer om eierforholdet

Om du er den som hevder eller den som mener å ha eiendommen fra før, få klarhet i hvem som eier hva. Hvem har grunnbokshjemmel og hvordan ser grensene ut. Dette er blant annet spørsmål dere må få klarhet i.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål omkring hevd er det bare å ta kontakt med oss. Hos oss får du en gratis og umiddelbar førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

I hus eller innboforsikringen, vil utgifter til advokat og sakkyndig kunne bli dekket. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Har du en tvist om hevd kan kostnadene til advokat være dekket gjennom forsikringen.

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for å kunne hevde eiendomsrett?

For å hevde eiendomsrett må man oppfylle visse vilkår. Disse vilkårene er at man må ha brukt eiendommen eksklusivt som sin egen i en periode på minst 20 år, og man må ha vært i aktsom god tro. Det vil si at man må ha trodd at man hadde rett til å bruke eiendommen.

Hvordan kan man gå frem for å kreve hevd på en eiendom?

Dersom man mener at man har hevd på en eiendom, kan man kreve å få eiendomsretten fastslått ved domstolene. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være vanskelig å dokumentere hevdstiden og at det kan være utfordrende å bevise at man har vært i aktsom god tro.

Hvilke regler er fastsatt i hevdsloven § 5?

I hevdsloven § 5 er det fastsatt regler om at man kan kreve å få eiendomsretten fastslått ved domstolene dersom man har hevdet en rettighet i minst 20 år. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være vanskelig å dokumentere hevdstiden og at det kan være utfordrende å bevise at man har vært i aktsom god tro.

Under hvilke forutsetninger kan brukshevd etableres?

Brukshevd kan etableres dersom man har brukt en annens eiendom som om den var ens egen i minst 20 år og man har vært i aktsom god tro. Det vil si at man må ha trodd at man hadde rett til å bruke eiendommen.

Er det mulig å tinglyse et hevdsforhold?

Det er ikke mulig å tinglyse et hevdsforhold. Dersom man ønsker å sikre sin eiendomsrett, må man derfor sørge for å dokumentere hevdstiden og bevise at man har vært i aktsom god tro.

Når etableres hevd på en veirett?

Hevd på en veirett kan etableres dersom man har brukt veien som om den var ens egen i minst 20 år og man har vært i aktsom god tro. Det vil si at man må ha trodd at man hadde rett til å bruke veien. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være utfordrende å bevise hevdstiden og at man har vært i aktsom god tro.

Relatert:

Sak mot eierskifteforsikring
Selger har gitt uriktige opplysninger om boligen
Håndverkertjenesteloven
Klage på tømrer
Klage på elektriker
Tvangssalg
Står du overfor et salgspålegg
Utleggspant i bolig
kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.