fbpx

Skjerpen Bugge

Utleggspant i bolig

I denne artikkelen skal vi se på hvordan du skal gå frem dersom namsmannen eller kemneren har tatt pant i din bolig på grunn av at din samboer eller ektefelle har gjeld. Det kan være gammel gjeld,

Utlegg i bolig (1)

Innholdsfortegnelse

Utleggspant i bolig

I denne artikkelen skal vi se på hvordan du skal gå frem dersom namsmannen eller kemneren har tatt pant i din bolig på grunn av at din samboer eller ektefelle har gjeld. Det kan være gammel gjeld, men det kan også være nystiftet gjeld. Problemet er at det er tatt pant etter tvangsfullbyrdelsesloven og det sentrale er at det ikke er riktig at det skal tas pant i din eiendom.

Målet er å få pantet slettet i boligen og vi skriver litt om hvordan dette kan gjøres nedenfor.

Namsmannen eller kemneren har en lav terskel for å ta utleggspant i bolig, men det er slettes ikke alltid mulig å opprettholde pantet. Det ser vi ofte i praksis.

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er et av få firmaer som har spesialisert seg på å slette utlegg i bolig. Vi har lang erfaring med å slette pant for ektefeller og samboere. Dersom det trengs kan vi ta saken til tingretten for å få retten til å slette pantet.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av saken din.

Hva er pant i bolig

Pant er en sikkerhet som tas i bolig for et pengekrav. Det kan være at din ektefelle eller samboer skylder noen penger, og så tas det sikkerhet i boligen din for det kravet. Da kalles din samboer for debitor og de som har krav på din samboer eller ektefelle, kalles for kreditor. I ytterste konsekvens vil et utleggspant kunne medføre at boligen kan gå på tvangssalg. Pant i boligen er derfor noe man må unngå og det er viktig å reagere på utleggspant som namsmannen eller kemneren har tatt.

Når får man vite om utleggspant i bolig

Noen ganger får du først vite om pantet ved at namsmannen eller kemneren sender deg en «underretning om gjennomført utleggsforretning». På dette tidspunktet er det allerede registrert utlegg i din bolig. Da er det viktig å få slettet dette utleggspantet snarest.

Hva står i loven om utlegg i bolig

Namsmannen eller kemneren kan ta utleggspant i din bolig etter begjæring fra inkassoselskapet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 tredje ledd. Det står i denne loven at hvis du har er «gift eller lever i et ekteskapslignende forhold som har vart i minst to år, eller hvor samboeren har, har hatt eller venter barn med saksøkte, kan utlegg tas i en ideell halvdel av felles bolig ervervet under samlivet, hvis ikke et annet eierforhold blir sannsynliggjort. At bare den ene part er registrert eller meldt som eier, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å sannsynliggjøre partens enerett».

Dette er kreditors grunnlag for å ta utleggspant. Men om dette er riktig eller ikke, følger av hva som er det reelle eierforholdet – altså hvem som er den faktiske eier. Dette spørsmålet står ikke løst i loven, men vi ser at det er rettspraksis på det. Rettspraksis er hvordan domstolene ser på spørsmålet om utleggspant i bolig. I Norge er det domstolene som tar endelig stilling til det namsmannen eller kemneren har foretatt seg. Vi skal se på hva Høyesterett uttaler i en sak der det var tatt utleggspant i bolig på grunn av ektefelle eller samboers gjeld.

Ifølge Høyesterett, Rt. 1990 side 901, som er landets øverste domstol, er det uttalt at:

«Dersom det er frembrakt faktisk opplysninger om eierforholdet, kan namsmyndighetene ikke uten videre bygge på at boliger som er anskaffet under samlivet, vanligvis blir eid av ektefellene eller samboere med en ideell halvpart hver, men ta stilling til eierspørsmålet på grunnlag av det faktum som er opplyst». Utgangspunktet er derfor at du eier det du eier og skal man bli sameiere (at begge eier) så må man ha blitt enige om det eller at det er andre ting som sier at det er overført eierskap i boligen din til din samboer eller ektefelle.

Hva skal du gjøre når det er stiftet pant i boligen

Reager ved å skrive at det er din eiendom og ikke din samboer eller ektefelle som eier. Du kan også vise til Rt. 1990 side 901 i denne artikkelen, som viser at det er du som er eier med mindre dere er blitt enige om noe annet eller det går frem av sammenhengen at din ektefelle eller samboer også er blitt eier. Det er viktig å gjøre dette tidlig og du vil da få beskjed om å sende dokumentasjon på eierforholdet i boligen din.  Du vil ofte bli bedt om å sende inn dette:

  • Egenkapital og hvor den stammet fra
  • Betaling av forsikringer
  • Boliglån og felleskostnader.

Hvordan går du frem for å slette utlegg i bolig

Det er ikke særlig hyggelig å måtte stille egen bolig som sikkerhet for din ektefelle eller samboers gjeld og det er kanskje barn i huset også. Det du skal gjøre er å skrive til namsmannen eller kemneren at det er du som er eier. Dersom de legger til grunn det du skriver, så må de slette pantet. Men det er slettes ikke alltid pantet blir slettet med en gang. Det er ofte flere runder før pantet blir slettet. Din motpart er ikke kjent for å gi seg og det er derfor viktig at saken blir belyst riktig. Det kan derfor ofte være fornuftig å benytte seg av en advokat som kan dette med sletting av pant. Det hender disse sakene går så langt som til tingretten, men vi ser ofte at utleggspant i bolig blir slettet etter korrespondanse med namsmannen, kemneren eller inkassoselskap alternativt Statens innkrevingssentral.

Ta kontakt med oss

Vi har lang og inngående erfaring med saker om pant i bolig.  Vi kan vi hjelpe deg.  Ta kontakt med oss om du lurer på om du har en sak. Hos oss får du en gratis vurdering av saken din.

Dekning av advokatkostnader

I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske for deg i den anledning.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.