fbpx

Erstatning etter kjøp av bolig med skjeggkre

erstatning skjeggkre bolig

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt et hus fullt av skjeggkre. Klient fremsatte krav om erstatning skjeggkre og prisavslag, men forsikringsselskapet avslo saken.

Påstanden var at skjeggkreene ikke hadde vært i boligen før overtakelse, at det var reklamert for sent og at skjeggkre ikke medfører noen verdiforringelse.

Erstatning skjeggkre rapport

Vi innhentet deretter en rapport fra Mycoteam som konkluderte med at det var sannsynlig at angrepet av skjeggkre hadde startet før overtakelse. Til tross for rapportens klare konklusjon fastholdt selskapet avslaget. Vi sendte da inn en stevning til tingretten. I tilsvaret fra selskapet var det ingenting som tilsa at de ville endre standpunkt. Imidlertid kort tid før rettssaken ble det oversendt et forlikstilbud fra forsikringsselskapet som klient aksepterte.

Vi i Skjerpen Bugge samarbeider med takstmenn og skadedyrspesialister over hele landet.

Har du kjøpt en bolig med skjeggkre og vil ha erstatning, ta kontakt med oss.

Vi gir deg en gratis vurdering av om du har en sak.