fbpx

Skjerpen Bugge

Viktig dom som dreier seg om opplysningsplikt i forbindelse med hestehandel

Opplysningsplikt ved hestehandel
Innholdsfortegnelse

Det selges et betydelig antall hester hvert år. Derfor er det uunngåelig at det i enkelte handler oppstår uenigheter i etterkant. For eksempel kan hesten ha problemer som selger ikke har opplyst om. Det vi ofte ser er at selger ikke har opplyst om at hesten var halt, har hovskader, ryggproblemer, adferdsproblemer eller unormalt mye behandlet (ofte før salget slik at den ikke får noen anmerkninger i salgsundersøkelsen). 

Mange av disse sakene løser seg, men dessverre så ender også noen av sakene i rettssystemet. Forbrukerklageutvalget har behandlet en del slike saker, men også tingretten og lagmannsretten, tingretten, men også lagmannsretten.

En sak som ble behandlet i Agder lagmannsrett dreide seg om en ponni som ble behandlet unormalt mye før salget, slik at den ikke fikk noen anmerkninger i salgsundersøkelse. Saken har referanse LA-2020-31480

Dette var saken

I denne saken solgte Hegna en ponni til Gauslå for kr 160 000. Ponnien ble beskrevet som en ponni med masse rutine, og som har gått flere mesterskap med gode resultater. Gauslå bestemte seg for å kjøpe ponnien i 2016 etter en prøveridning av Gauslås datter og en salgsundersøkelse på ponnien. Det ble laget en kontrakt mellom Hegna og Gauslå. I kontrakten ble det skrevet at ponnien er sunn og frisk. Det var heller ikke krysset av at ponnien har blitt behandlet av veterinær for sykdom eller skader. 

Vinter 2017 begynte ponnien å vegre å hoppe hinder. Og Gauslå tilkalte veterinær for å se på ponnien. Ponnien ble behandlet i begge frembein.

Frembeina til spranghester er svært viktig. Det er de som tar belastningen i sprangene, og er derfor viktig at disse fungerer som de skal. 

De begynte å konkurrere igjen, men resultatene ble ikke som ønsket. Gauslå bestemte seg igjen i juni for å undersøke ponnien. Ponnien måtte igjen behandles i frembeina. Veterinæren tok også røntgenbilder. Ponnien skulle kun bevege seg lett frem til neste undersøkelse i september.

Men undersøkelsen i september ga også negative resultater. Ponnien hadde blitt verre i frembeina. Den var 2-3 grader halt av en skala på 5, og de nye røntgenbildene viste en forverring fra bildene som var tatt i juni. Veterinæren anbefalte Gauslå avlivning av ponnien. 

Gauslå bestemte seg for å kontakte veterinæren Hegna hadde brukt på ponnien før salg. Han kunne sende journaler til Gauslå der det kom frem at ponnien hadde hatt problemer med frembeina før salg, og at veterinæren hadde behandlet og blitt gitt smertestillende kort tid før den ble solgt. 

Ponnien ble avlivet i slutten av september. 

Gauslå kontaktet Hegna for å heve kjøpet av ponnien. Hegna responderte ikke på henvendelsen, så Gauslå tok saken videre til forbrukerklageutvalget der han fikk medhold. Hegna anket dommen til tingretten. Hegna pliktet her til å tilbakebetale kjøpesummen av ponnien til Gauslå, erstatning og saksomkostninger. Samme utfall som i forbrukerklageutvalget. 

Hegna anket igjen dommen videre til lagmannsretten. Lagmannsretten kom frem til følgene vurdering: 

Lagmannsretten sa seg enig i tingrettens vurdering om at det foreligger en mangel på ponnien etter kjøpsloven § 19 første ledd bokstav a og bokstav b.
Bilde inne i artikkelen 1

Hegna hevder at hun informerte kjøper om at det var en gammel ponni som de kom til å bruke opp, og at hun også hadde informert om behandlingene, og at dette var noe de kom til å måtte fortsette med. Gauslå hevder at de aldri har fått denne informasjonen. 

Hegna hevder videre at grunnen til at ponnien måtte avlives må ha vært uhell skjedd i Gauslås eie. Hun viser her til kommunikasjon mellom Gauslås og Hegnas datter om et uhell i paddock og skrittemaskin.  Men lagmannsretten velger her å legge vekt på at det ponnien har blitt behandlet for i Gauslås eie, er det samme som den har blitt behandlet for i Hegnas eie. De viser her til journalene Gauslås hentet ut fra ponniens tidligere veterinær. 

Lagmannsretten legger til grunn at Hegna har gitt uriktige forklaringer om ponniens helsetilstand til Gauslå, og i tillegg til dette tilbakeholdt viktige opplysninger om ponniens skadehistorikk. Lagmannsretten legger særlig til grunn at Gauslå prøvde ponnien, og utføre salgsundersøkelse, når den var påvirket av smertestillende medisiner. 

Lagmannsretten er også enig med tingretten i at Gauslå har reklamert til Hegna i tide. Og at Hegna har opptrådd i strid med redelighet og god tro. 

Gauslå vant saken også i lagmannsretten, og lagmannsretten er enig i tingsrettens og forbrukerklageutvalget sin vurdering i at Gauslå har rett på tilbakebetaling av ponniens kjøpesum, erstatning og sakskostnader fra Hegna. 

Selger av hesten/ponnien plikter å gi riktige opplysninger, og heller ikke holde tilbake informasjon som kan være relevant for kjøper å vite om. Som vi ser av dommen legger lagmannsretten vekt på at Hegna har gitt uriktige opplysninger, men også holdt tilbake viktige opplysninger, når de legger grunnlag for heving av hestekjøpet. At Hegna at opptrådd i strid med redelighet og god tro kommer tydelig frem når hun har latt Gauslå prøve ponnien og utføre salgsundersøkelse mens ponnien var påvirket av smertestillende medisiner. 

Lagmannsretten bemerker også hvordan Hegna har utfylt kontrakten, siden hun hevder at hun har gitt Gauslå informasjon om ponniens behandlinger og begrensinger. Men det var ikke krysset av at ponnien har blitt behandlet av veterinær for sykdom eller skader. 

Ta kontakt med oss

Dette er bare en av mange saker der ute som omhandler problemer med hesten etter et hestekjøp. Har du problemer etter et hestekjøp, ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med å føre kjøpssaker overfor Forbrukerklageutvalget, tingretten og lagmannsretten. Vi gir deg en gratis vurdering om du har en sak du burde gå videre med. 

Dekning av advokatutgifter

I innboforsikring er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat, mot en egenandel dekker forsikringen normalt 80% av advokatutgiftene. Skjerpen Bugge Advokatfirma kan undersøke om din forsikring dekker utgifter til advokat. 

 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.