fbpx

Skjerpen Bugge

Nabokrangler om støy og trær som hindrer utsikt: Dette sier loven

Trær som hindrer utsikt
Innholdsfortegnelse

Gressklipping til alle døgnets tider eller naboens trær som stenger for utsikten. Dette er dine rettigheter når naboen går deg på nervene.

Våren og sommeren er høysesong for nabokonflikter fordi man benytter mye tid utendørs. Men hvilke rettigheter har du egentlig hvis naboen bråker?

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS ble kontaktet av dine penger i den anledning.

– Stort engasjement og mye følelser gjør at nabokonflikter ofte blir intense, sier Øyvind Skjerpen og Philip Bugge i Skjerpen og Bugge Advokatfirma AS.

De har spesialisert seg på naborett og har ført flere nabokonflikter i retten. Konfliktene kommer gjerne tett på, og innebærer ofte at naboen gjør noe som påvirker deg i hverdagen – enten direkte eller indirekte.

Her gir advokatene Skjerpen og Bugge deg de rettslige løsningene på de vanligste nabokonfliktene.

1. Støy fra gressklipper og trampoline

Mange kan kjenne seg igjen i irritasjonen ved avbrutt kveldsfred som følge av naboens gressklipper eller trampoline.

– Hvor mye støy må man egentlig tåle?

– Nabostridig støy er viktig å forebygge, både av hensyn til trivsel og andre helsemessige forhold. Støy fra gressklipping og trampoline er noe man må tåle i en viss utstrekning, men det går en grense. Hva som overstiger tålegrensen må vurderes konkret, hvor blant annet grad av forstyrrelser, stedlige forhold, barn, årstid og når på døgnet man opplever støyen.

Advokatene understreker at vurderingen av hvor grensen går er objektiv. Det vil si at om du for eksempel jobber nattevakter og sover på dagtid, påvirker ikke det hvor tålegrensen skal gå.

– Dersom man opplever svært plagsom støy, hva anbefaler dere å gjøre?

– Man kan starte med å kontakte naboen på en vennlig måte og forklare situasjonen. Ofte fungerer det. Opphører ikke forholdet kan du gjenta anmodningen, gjerne skriftlig. Dersom naboen fortsatt ikke foretar seg noe, kan det være hensiktsmessig å søke juridisk bistand for å få vurdert saken. Mange advokater gir gratisvurderinger.

2. Trær og grener

Utsikt og sollys betyr mye for nordmenn, og mister man dette som følge av naboens trær og grener har man oppskriften på utrivelig nabokonflikt. Ifølge Bugge og Skjerpen er konflikter rundt trær og grener hyppige gjester i tingretten.

– Når kan man kreve at naboen kutter ned et tre for at du skal få bedre utsikt?

– Det er ingen fasit på når man kan kreve at naboen fjerner et tre på egen eiendom. Utgangspunktet er at naboen ikke plikter å fjerne et tre om hun kan påvise noen interesse av treet, for eksempel at treet skjermer  mot vind eller gir en ønsket skygge på eiendommen.

Advokatene sier det spesielt er i de tilfellene hvor treet har liten eller ingen funksjon for naboen at du kan kreve treet fjernet. Forutsetningen er at treet er en ulempe for deg.

– At utsikten blir forringet, samtidig som du mister sollys, er relevante
forhold som kan tenkes å gi deg rett til å kreve naboens tre fjernet, sier de.

– Har dere noen eksempler på at naboens krav har ført frem?

– Som et eksempel: Vi bisto klient som var plaget av flere trær på naboens eiendom. Trærne var plassert tett opp mot grensen mellom naboene. Trærne sto faktisk så tett opp mot grensen at noen av grenene strakte seg over på klientens eiendom. Dette resulterte i uønsket nedfall, i tillegg til at trærne kastet skygge over altanen til klienten på ettermiddagen og kvelden.

– Vi kunne ikke se at naboen hadde noen interesser av å ha trærne stående. Naboen ble i denne saken dømt til å fjerne samtlige trær.

3. Festbråk

Tramping i gulv, dunkende bass og sur sang fra naboen er ikke et sjeldent fenomen i sameier og borettslag rundt om i landet.

Det er lite som gir grobunn til en nabokonflikt som søvnløse netter som følge av naboens festbråk.

– Hvor mye festbråk må man tåle?

– Ja, det er mange eksempler på dette. Hvis vi ser på boligselskaper spesielt, som er en tett boform, er det ikke sjeldent at styret vurderer å fatte vedtak om salgspålegg dersom det festes for mye. Det vi ser er likevel at det skal veldig mye til før det blir besluttet at noen pålegges å selge sin bolig.

– For de som plages av festbråk, anbefaler vi å sette seg inn i de konkrete vedtektene som gjelder for dem. I borettslag skal det om regel være stille klokken 23:00, og ofte tidligere på søndager.

Advokatene viser til en dom fra Sunnmøre tingrett i 2020, der borettslaget påla boligeier å selge. De argumenterte for at boligeieren blant annet ikke hadde vært med på dugnad med plenklipping, bråkte om natten og røykte mye, som samlet sett var til stor sjenanse for naboene.

– I denne dommen kom retten frem til at det ikke var rettslig grunnlag for salgspålegg, fordi dette er et svært inngripende tiltak for andelshaveren.

– Belastende å stå i konflikt

I 2020 sto kjendisstylist Jan Thomas i en heftig nabokrangel med styrelederen i sameiet hans i Oslo. Konflikten oppsto etter at 55-åringen satte opp en varmepumpe uten tillatelse fra styret, ifølge Se og Hør.

Jan Thomas sier konflikten plaget ham veldig, og gjorde ham utslitt. Etter hvert bestemte han seg for at all kommunikasjon skulle gå gjennom sine advokater. Advokatpengene betalte han gladelig, forteller han. Og:
– Det sier sitt om hvilken belastning dette var, sier Jan Thomas, som understreker at det finnes to sider av enhver sak.

Jan Thomas fjernet til slutt varmepumpen. Daværende styreleder ønsker ikke å kommentere saken overfor Dine Penger.
På spørsmål om hvordan det er å stå i en nabokonflikt, svarer Jan Thomas slik:
– Hjemmet ditt skal være en friplass, noe som gjorde det ekstra belastende å stå i en slik konflikt. Det siste man ønsker å komme hjem til, er dramatikk. Det var rett og slett svært ubehagelig stå i en slik situasjon.

Praktiske løsninger

Konfliktrådet er en gratis, statlig tjeneste som tilbyr megling for løse en konflikt. De bisto i over 500 nabokonflikter i 2021. Megler i Konfliktrådet, Lars Otto Justad, sier nabokonflikter dreier seg om alt fra høyden på trær til dårlig naboskap.

Ifølge Justad, handler Konfliktrådets metode om gjenopprettende prosesser. At partene får mulighet til å sette ord på det de mener er viktig, fortelle sin historie, lytte og reflektere over andres historie, er det viktige. Jusen settes til side, og man forsøker heller å finne en praktisk god løsning for begge parter.

– Når bør man ta kontakt med Konfliktrådet?
– Så fort du tenker at det kan være nyttig og hyggelig å ta en prat med naboen, men trenger bistand til å få samtalen god. Jeg tror man bør tenke at ved å kontakte konfliktrådet inviterer man naboen med – heller enn at man «melder» naboen. Å kontakte oss betyr at man ønsker naboen vel og er villig til å lytte. Og samtidig få fortelle. Konfliktrådet bør kontaktes når man selv ønsker å ha kontroll over og bidra til å finne løsninger på noe utfordrende.

Så til slutt, hva er ekspertenes beste tips til å løse en nabokonflikt? Lars Justad peker på at du også må ha rom for å gi.
– Ta ansvar for å løse situasjonen, og være raus, sier han.

Hva så med Bugge og Skjerpen?

De anbefaler å gå i muntlig dialog med naboen, også de med fokus på å være løsningsorientert og ikke kranglete.

– Prøv å få en konstruktiv samtale ut av det, sier de.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvilke rettigheter har jeg hvis naboen bygger noe som blokkerer min utsikt?

Ifølge naboloven har man ikke krav på utsikt fra sin eiendom. Derimot kan man ha krav på fri utsikt til himmelen, og dersom naboen bygger noe som blokkerer denne utsikten kan man kreve at det bygges lavere eller fjernes. Dette må imidlertid dokumenteres med bilder eller lignende.

Hva kan jeg gjøre dersom naboen sine trær gir for mye skygge på min eiendom?

Dersom naboen sine trær gir for mye skygge på din eiendom, kan du kreve at treet beskjæres eller fjernes. Dette kan imidlertid bare kreves dersom treet er til skade eller serlig ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på eiendommen. Det er viktig å dokumentere skaden eller ulempen med bilder eller lignende.

Er det noen høydebegrensninger for trær i henhold til naboloven?

Nei, det er ingen høydebegrensninger for trær i henhold til naboloven. Derimot kan man kreve at trær beskjæres eller fjernes dersom de er til skade eller serlig ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på eiendommen.

Hvordan kan jeg forhindre at naboen får innsyn i min eiendom?

Dersom naboen har innsyn i din eiendom, kan du kreve at det bygges en skjerm eller gjerde som hindrer innsynet. Dette kan imidlertid bare kreves dersom innsynet er til skade eller serlig ulempe for grannen.

Kan jeg kreve at naboen reduserer høyden på en mur som er til sjenanse?

Dersom naboen sin mur er til sjenanse, kan man kreve at den reduseres i høyde eller fjernes. Dette kan imidlertid bare kreves dersom muren er til skade eller serlig ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på eiendommen. Det er viktig å dokumentere skaden eller ulempen med bilder eller lignende.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.