fbpx

Skjerpen Bugge

Fukt på bad etter oppussing

Rørlegger [1]

Våtrom er et kostbart og mye benyttet rom i boligen. Prisen på et nytt bad vil variere avhengig av både omfang, valg av håndverker og kjøpers preferanser. Nytt bad er en stor investering for den enkelte eier.

Riktig valg av håndverker
Avgjørende for et godt resultat, er å velge en aktør som kan jobben godt. Vi ser stadig at håndverkere mangler våtromsertifikater og riktige kvalifikasjoner. Til tross for at håndverkeren har riktig kvalifikasjoner, kan det allikevel oppstår problemer.

Har du pusset opp badet og ikke er fornøyd med resultatet, kontakt oss i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS for en gratis vurdering av om du har en sak.

Husk å sikre dine rettigheter som forbruker
Det er viktig å inngå en skriftlig kontrakt som gir deg nødvendige rettigheter. Her er det mange fallgruver. Det er et betydelig antall håndverkere som omtaler seg som spesialister og forundersøkelser er derfor lurt å gjøre. Ta en titt på hjemmesidene til Fagrådet for våtrom (FFV) i den anledning. Her finner du oversikt over godkjente våtroms-bedrifter.

Baderom skal utføres i tråd med Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Du kan også ta kontakt med oss, vi samarbeider med takstmenn som kan vurdere om det er mangler ved badet.

Selv om det er åpenbart at det er feil og mangler ved våtrommet ser vi dessverre håndverkere som ikke erkjenner ansvar. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å holde igjen penger dersom du har anledning til det.

Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg oppdager fukt på badet
Hvis det er mangel ved badet har du flere rettigheter etter håndverkertjenesteloven. Det er blant annet følgende;

  • Holde tilbake betaling jf. § 23
  • Kreve at mangelen blir rettet jf. § 24
  • Om den ikke blir rettet kan du kreve prisavslag jf. § 25
  • Får du ikke prisavslag kan du fremsette krav om heving av avtalen jf. § 26
  • I tillegg kan du kreve erstatning jf. §28

Send en reklamasjon snarest
Dersom du er misfornøyd med jobben håndverkeren har gjort er det viktig å reklamerer til utførende baderoms-entreprenør. Reglene om reklamasjon står i håndverkertjenesteloven § 22.

Kontakt oss
Ta kontakt med oss dersom du har opplevd problemer med et utført arbeid på badet. Vi har betydelig erfaring med reklamasjonssaker overfor håndverkere.

Rettshjelpsforsikring
I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist