fbpx

Skjerpen Bugge

Skylder du penger

skylde penger

Skylder du penger?

Kreditt er viktig i dagens samfunn. Hvis du på en eller annen måte har lånt penger, og skylder penger, enten av profesjonelle eller private parter, så er det mange forhold man må tenke på.

Det er ikke alltid man kan betale tilbake gjelden og det blir ofte spørsmål om tilbakebetaling. Spørsmål om tilbakebetaling kan eksempelvis oppstå ved at kreditor mener forfall har kommet, eller at man er uenig om hva som faktisk var avtalt. Dere har kanskje ikke avtalt renter heller og da dukker det opp flere spørsmål.

Vi er spesialister på pengekravsrett. Ring oss eller send en melding så kan vi gi deg råd om hvordan du skal gå frem. Hos oss får du en gratis førstevurdering.

Skylde penger – uenighet om betaling av penger

Det å skylde penger kan være en utfordrende situasjon for veldig mange. Enda vanskeligere er det når man er uenig med kreditor om hva som ble avtalt. Særlig vanskelig er det med profesjonelle inkassoselskaper som kan oppfattes som veldig pågående.

Inkassoselskapene er pågående og krever det du skylder

  • Skylder penger til konkurs firma?
  • Skylder du penger privat?
  • Skylder penger til staten?

Det er allikevel mulig at kreditor tar feil. Det er viktig å alltid vurdere om kreditor faktisk er berettiget til pengene. Kommer man seg ikke bort fra pengekravet er det noen ganger mulig å forhandle frem en avdragsordning.

Veien videre

Vi ser stadig tvister mellom to eller flere parter som er uenige om et pengekrav. Ved uenighet kan man klage inn saken til forliksrådet. Da kan man få en dom som sier hvem av partene som skylder penger.

Forliksrådet

I forliksrådet er det viktig å få frem hva uenigheten er, og konsentrere seg om dette temaet.

Forliksrådet forsøker å mekle mellom partene med sikte på en løsning. Partene har ofte ulik forståelse av hva som ble avtalt, og da må avtalen tolkes. Det er viktig å få frem din side av saken og hva du rettmessig skal betale. I forliksrådet kan det være fornuftig å benytte en advokat som kan presentere saken på en oversiktlig måte med pengekravrettslige regler.

Vi har lang erfaring med å tolke avtaler og å løse pengekrav i forliksrådet. Ønsker du å lese mer om pengekravsrett kan du gjøre det ved å trykke her.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om du har en sak. Hos oss får du en gratis og rask førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

I saker om pengekrav og at du skylder penger, har du som regel krav på å få dekket advokatutgifter gjennom din innboforsikring. Du betaler kun 20% – det overskytende fakturerer vi selskapet direkte.

Vi ordner med dette for deg.