fbpx

Skjerpen Bugge

Løysingsrett

Løysningsrett

Spørsmålet om løysingsrettar dukker opp på mange måter

Spørsmålet kommer opp i forbindelse med generasjonsskifte og tvister i arveoppgjør. En løsningsrett likner på de såkalte forkjøpsrettene. De gir rett til å kjøpe noe før andre.

Der en egen lov om løysingsrettane. En løysingsrett etter loven er forklart på denne måten:

«Med løysingsrett er meint den rett nokon har til å overta ein fast eigedom seinare, når eigedomen likevel skiftar eigar, eller til eit anna tidspunkt».

Løysingsrett er en rett og ikke plikt du har til å overta en eiendom. Denne valgmuligheten gjør at mange venter med å se om behovet er der, eller rett og slett ikke vil ta overta en eiendom før det egentlig passer. Uansett det som er viktig er at det ikke spiller noen rolle hvordan retten er etablert, du vil kunne ha en rett til å overta eiendom etter loven.

Vi har behandlet mange saker om løysningsrett. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål i den anledning.

Tinglysning

Det er viktig at retten blir tinglyst så man slipper konflikt med en annen som hevder å ha rett i samme eiendom. Sørg for at grunnboken har en registrering om løysingsretten.

Hva kan være en vanlig situasjon med rett til å overta fast eiendom

Familiemedlemmer eller andre som har en rett til å skille ut eller overta en eiendom, får denne retten gjerne for fremtidig utnyttelse av tomt/teig. I praksis ser vi gjerne at retten ikke alltid er tinglyst.

Når skal jeg benytte meg av retten

Det kan være mange grunner til at man venter med å utløse retten sin. Kanskje har du dekket behov for hytte eller tomt eller økonomi kan spille inn.  Men du må være klar over at det løper frister og vi skal se nærmere på dette nedenfor.

Frister

Det er viktig å tenke på at det løper frister for å bruke løysingsretten. Du må huske på melde retten slik at denne ikke bortfaller. Vi ser gjerne at fristen etter § 6 i lov om løysingsrettar kommer på spissen og skaper problemer for den som har rett. Dette er det viktig å være klar over. Dersom du sier at du skal ha retten din, må du gjøre dette før 25 år har gått.

Kan retten overdras

Det kan ligge betydelig verdier i en løysingsrett, så det er viktig å tenke på at denne retten ikke kan gå i arv etter løysingsrettslova § 7. Du kan ikke overdra retten til din sønn eller datter dersom du er den som har fått retten, men ikke vil gjøre bruk av den.

Hva gjør man når man vil innløse eller overta eiendom

Du må melde ifra om at du vil gjøre retten gjeldende. Det er fornuftig å gjøre dette skriftlig så det ikke blir noen problemer om dette i etterkant. Send en epost og spar på eposten som dokumentasjon.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om løysingsrettar er det bare å ta kontakt med oss. Hos oss får du en gratis og rask førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

Har du en tvist om løysingsrett, kan kostnadene til advokat være dekket gjennom forsikringen.

Vi undersøker om du har forsikringer som dekker deg ved en eventuell uenighet om du har rett til å overta eiendom. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.