fbpx

Skjerpen Bugge

Innholdsfortegnelse

Spørsmålet om løysingsrettar dukker opp på mange måter

Spørsmålet kommer opp i forbindelse med generasjonsskifte og tvister i arveoppgjør. En løsningsrett likner på de såkalte forkjøpsrettene. De gir rett til å kjøpe noe før andre.

Der en egen lov om løysingsrettane. En løysingsrett etter loven er forklart på denne måten:

«Med løysingsrett er meint den rett nokon har til å overta ein fast eigedom seinare, når eigedomen likevel skiftar eigar, eller til eit anna tidspunkt».

Løysingsrett er en rett og ikke plikt du har til å overta en eiendom. Denne valgmuligheten gjør at mange venter med å se om behovet er der, eller rett og slett ikke vil ta overta en eiendom før det egentlig passer. Uansett det som er viktig er at det ikke spiller noen rolle hvordan retten er etablert, du vil kunne ha en rett til å overta eiendom etter loven.

Vi har behandlet mange saker om løysningsrett. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål i den anledning.

Tinglysning

Det er viktig at retten blir tinglyst så man slipper konflikt med en annen som hevder å ha rett i samme eiendom. Sørg for at grunnboken har en registrering om løysingsretten.

Hva kan være en vanlig situasjon med rett til å overta fast eiendom

Familiemedlemmer eller andre som har en rett til å skille ut eller overta en eiendom, får denne retten gjerne for fremtidig utnyttelse av tomt/teig. I praksis ser vi gjerne at retten ikke alltid er tinglyst.

Når skal jeg benytte meg av retten

Det kan være mange grunner til at man venter med å utløse retten sin. Kanskje har du dekket behov for hytte eller tomt eller økonomi kan spille inn.  Men du må være klar over at det løper frister og vi skal se nærmere på dette nedenfor.

Frister

Det er viktig å tenke på at det løper frister for å bruke løysingsretten. Du må huske på melde retten slik at denne ikke bortfaller. Vi ser gjerne at fristen etter § 6 i lov om løysingsrettar kommer på spissen og skaper problemer for den som har rett. Dette er det viktig å være klar over. Dersom du sier at du skal ha retten din, må du gjøre dette før 25 år har gått.

Kan retten overdras

Det kan ligge betydelig verdier i en løysingsrett, så det er viktig å tenke på at denne retten ikke kan gå i arv etter løysingsrettslova § 7. Du kan ikke overdra retten til din sønn eller datter dersom du er den som har fått retten, men ikke vil gjøre bruk av den.

Hva gjør man når man vil innløse eller overta eiendom

Du må melde ifra om at du vil gjøre retten gjeldende. Det er fornuftig å gjøre dette skriftlig så det ikke blir noen problemer om dette i etterkant. Send en epost og spar på eposten som dokumentasjon.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om løysingsrettar er det bare å ta kontakt med oss. Hos oss får du en gratis og rask førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

Har du en tvist om løysingsrett, kan kostnadene til advokat være dekket gjennom forsikringen.

Vi undersøker om du har forsikringer som dekker deg ved en eventuell uenighet om du har rett til å overta eiendom. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge varer en forkjøpsrett?

En forkjøpsrett varer normalt i tre måneder fra den dagen selgeren gir skriftlig melding om at eiendommen er til salgs. Dersom forkjøper ikke benytter seg av forkjøpsretten innen denne fristen, faller retten bort.

Hvordan utøves forkjøpsrett ved eierseksjoner?

Ved eierseksjoner er det borettslaget eller sameiet som har forkjøpsrett, og ikke den enkelte seksjonseieren. Dersom en seksjonseier ønsker å selge sin leilighet, må han eller hun informere borettslaget eller sameiet om dette. Borettslaget eller sameiet har deretter en frist på 20 dager til å avgjøre om de vil benytte seg av forkjøpsretten.

Er det mulig å arve en forkjøpsrett?

Ja, en forkjøpsrett kan arves på samme måte som andre rettigheter knyttet til eiendom.

Hvordan påvirker tvangssalg forkjøpsretten?

Dersom en eiendom selges på tvangssalg, vil forkjøpsretten normalt ikke gjelde. Dette skyldes at tvangssalg er en tvungen salgsprosess som ikke gir selgeren anledning til å gi skriftlig melding om at eiendommen er til salgs.

Kan en forkjøpsrett bli foreldet?

Ja, en forkjøpsrett kan bli foreldet dersom den ikke benyttes innen fristen på tre måneder.

Hvordan håndteres forkjøpsrett i forbindelse med tomtefeste?

Dersom en tomt er festet bort, vil fester normalt ha forkjøpsrett dersom tomten selges. Festeren vil da ha rett til å kjøpe tomten til samme pris og vilkår som den opprinnelige kjøperen.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.