fbpx

Skjerpen Bugge

Veirettigheter 

Veirettigheter

Veirettigheter – Det er ikke sjelden man får problemer med naboen på grunn av veirettigheter eller som det på fagspråket heter – servitutter.

Han eller hun som har veiretten

Det kan være at naboen ikke oppfyller sine plikter eller rettigheter som er årsaken til dårlig naboskap.

Det kan være privat vei uten reguleringsplan.

Hva skal man da gjøre?

Veirettene er ofte grobunn til unødvendig problemer. Det skal så lite til å gjøre ting riktig, men det er likevel fortsatt veldig vanskelig.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på saker som gjelder veiretter.

Ta kontakt med Oslo advokat for en rask og gratis førstevurdering.

Ulike problemer avhengig av årstider

veirettigheter - Ulike problemer avhengig av årstider

Veien ligger der, men problemene kan variere med bruksmåte.

Om vinterne måker kanskje naboen all snøen over til din eiendom og ødelegger beplantning / busker eller kanskje til og med kledning på garasje. Snø blir kanskje også måkt over på din tomt på en måte som strider med lov.

Om sommeren blir kanskje bruken til særlig ulempe for deg, ved at naboen «utvider» sin rett han eller hun bruker, til mer enn de har rett til. Naboen har kanskje begynt å kjøre mer på det som er din tomt, eller tar seg til rette ved å grave eller til og med ikke gjør nødvendig vedlikehold på veien.

Fortvilet over naboen

Veirettene kan være til fortvilelse for mange. Uenigheten må løses med bom eller gjennom lovverket, men ofte er det ikke så lett med naboer som krangler. Nabokonflikten blir bare større og større og man «kjører seg fast» etter å ha sagt ifra mange ganger.

Hva skjer så?

Det hender at naboene kan løse problemet seg imellom, men noen ganger må man rett og slett også ta saken videre. Man vil så gjerne løse problemet, men naboen er ikke løsningsorientert.

Forliksråd eller jordskifterett

Det er ikke alltid enkelt å si om saken skal til forliksrådet eller jordskifteretten. Det viktigste er å løse problemet, men så vil man heller ikke at saken skal bli avvist av forliksrådet fordi den egentlig skulle til jordskifteretten.

Oppgaven til jordskifteretten er særlig å klarlegge rettsforhold til fast eiendom og omforming av eiendommer, men jordskifterettens arbeid har senere endret seg til å løse problemer for alle som disponerer eiendom i Norge. Så det man starter med, er å vurdere om saken skal til jordskifteretten til å begynne med. Da har man i hvert fall unngått å sende saken feil.

Ta kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss om du mener naboen ikke gjør det han eller hun skal.  Vi har betydelig erfaring med nabokonflikter og hos oss får du et gratis og hurtig svar.

I husforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.