fbpx

Medhold i Forbrukerklageutvalget etter motorhavari

Referansesak2[1]

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en relativt gammel Mercedes-Benz, med en høy kilometerstand.

Etter ca et halvt år opplever klient et «motorhavari». Det ble innhentet en sakkyndigrapport som konkluderte med at det var en latent feil på registeret som først aktualiserte seg etter dette tidspunktet. Selger avviste ansvar, og vi klaget saken inn til forbrukerklageutvalget.

Klageutvalget var enig med oss i at en såpass alvorlig feil som «motorhavari» ikke skal skje etter kun et halvt års bruk. Det er en viktig bestemmelse i forbrukerkjøpsloven § 18 som sier at «funksjonssvikt og andre feil som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha vært til stede på kjøpstidspunktet slik at feilen utgjør en kjøpsrettslig mangel.» Klient fikk pengene tilbake og var godt fornøyd.

Saken er et godt eksempel på at feil og mangler ikke nødvendigvis trenger å vise seg kort tid etter overtakelse. Biler er et kostbart produkt og man kan normalt forvente en lang levetid.

Alle forbrukerklageutvalgets vedtak kan leses på deres hjemmeside.

Lurer du på om du har en sak, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis førstegangsvurdering.