fbpx

Båtkjøp hevet på grunn av uriktige opplysninger

Bilder, ref.sak. uriktige opplysninger

Øyvind Skjerpen bisto klient i en sak hvor kleint hadde kjøpt en dayucruiser, Askeladden Z8 for kr. 700 000,-.

Båten var annonser som en «strøken båt» uten noen som helst feil og mangler. Videre så ble det opplyst at båten var lett å få opp i plan og en gangtid på 680 timer.

Når klient tok i bruk båten viste det seg at den var vanskelig å få i plan, samtidig som en gangtid på 680 timer ikke stemte.

Klient forsøkte forgjeves å heve båtkjøpet uten hell. Selger hevdet at båten var «solgt som den er» og at kjøper ikke kunne kreve noe fra han.

Kjøper tok da kontakt med Øyvind som med en gang varslet rettslig prosess. Samtidig henvendte vi oss til en av våre dyktige båteksperter. Han utførte en grundig undersøkelse av båten og utarbeidet en god rapport i saken.

Alle bevisene ble oversendt selger uten at han endret sin oppfatning. Det neste vi gjorde var å utarbeide en stevning. Etter kort tid aksepterte selger å gi kjøper pengene tilbake – heve kjøpet.

Saken er et godt eksempel på at det er viktig å dokumentere hva som er galt med båten. Hvis du har å gjøre med en «vrang» selger kommer man sjelden noen vei uten gode beviser og riktig argumentasjon.

Har du opplevd noe lignende eller lurer på om du har en sak ta kontakt med meg. Jeg vurderer gratis om du har en sak mot selger.