fbpx

Erstatning bilulykke: på kr. 1 100 000,-

Lege advokatsak

Øyvind Skjerpen bisto klient med erstatning bilulykke, som fikk en nakkeslengskade etter påkjørsel bakfra.

Skadelidte sto parkert i et lyskryss da en varebil kjørte på han bakfra. På legevakten ble det kun notert at han hadde noen blåmerker på høyre skulder og litt svimmel.

Erstatning etter bilulykke

Skadelidte merket etter hvert at han fikk plager fra nakken. Han tenkte imidlertid ikke noe mer over det. Etter nesten et år fikk han så store problemer at han falt ut av arbeid. Han kontaktet da forsikringsselskapet og fremsatte krav om erstatning. Selskapet på sin side hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom bilulykken og nakkeplagene. Det var ingen objektive funn og i journalen fra legevakten var det ikke notert om nakkeplager.

Erstatning etter bilulykke

Selskapet gikk allikevel med på å innhente en spesialisterklæring.

Denne spesialisten konkluderte med at det ikke var årsakssammenheng mellom bilulykken og nakkeplagene. På eget initiativ kontaktet vi en egen spesialist som kom til motsatt resultat. Selskapet avviste erklæringen og avslo saken på nytt. Vi sendte deretter inn en stevning til retten. Kun dager før rettssaken forlikte vi saken.

Klient fikk utbetalt kr. 1 100 000,- i erstatning.

Lurer du på om du har en forsikringssak, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis førstegangsvurdering.