fbpx

Medhold i Forbrukerklageutvalget etter kjøp av båt med defekt drev

Referansesak8[1]

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en yacht for over en million kroner. Kort tid etter overtakelse havarerte drevet. Utbedringskostnadene ble estimert til kun 6% av kjøpesummen.

Selger hadde i salgsannonsen angitt at båten nylig hadde gjennomført en service på både motor og drev. Det ble fremsatt krav om prisavslag tilsvarende reparasjonskostnadene.

Selger avviste ansvar og påsto at utbedringskostnadene var for lave til at man kunne kreve et prisavslag.

Vi klaget deretter inn saken til forbrukerklageutvalget som dømte selger til å betale kostnadene til reparasjon av drevet.

Det som ble avgjørende i denne saken var salgsannonsens ordlyd. Kjøper måtte på bakgrunn av selgers opplysninger kunne forvente at drevet ville ha en lang levetid. Når det ikke er tilfellet, og selger ikke kunne sannsynliggjøre brukerfeil, ble båten ansett for å være mangelfull.

Dette er et godt eksempel på at det ikke kun er størrelsen på reparasjonskostnadene som er avgjørende. Man må også se hen til andre forhold, for eksempel hvordan båten er annonsert på Finn.

Alle vedtak fra forbrukerklageutvalget kan leses i sin helhet på deres hjemmeside.

Lurer du på om du har en sak, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis førstegangsvurdering.