fbpx

Båtkjøp hevet på grunn av fukt

Båtkjøp hevet på grunn av fukt

Kan et båtkjøp bli hevet på grunn av fukt?

Øyvind Skjerpen bisto klient i en sak hvor kleint hadde kjøpt en daycruiser, Yamarin 76 DC for kr. 400 000. Båten var fra 2008.

Båten var annonser som en «godt vedlikeholdt og perfekt for lange turer»

Etter å ha overtatt båten viste det seg at cabinen var fuktskadet.  Utbedringskostnadene var store.

Kjøper henvendte seg til Øyvind som umiddelbart tok kontakt med en båtekspert. Vi fikk dokumenterte at fukten hadde vært der i lang tid. Det var aldri snakk om at fukten hadde oppstått i kjøpers eiertid.

Selger hevdet at kjøper måtte regne med litt fukt. Det var tross alt en gammel båt. Dette er imidlertid et dårlig argument. Fuktskade er en omstendighet ved båten som kjøper burde blitt opplyst om.

Dersom kjøper hadde fått riktig informasjon ville han aldri kjøpt båten. Ved å argumenter med at kjøper burde regne med litt fukt, sier selger implisitt at han visste om fukten. Det er da snakk om opplysningssvik.

Selger hadde nå rotet seg inn i en argumentasjon som var vanskelig å komme seg ut av. Etter å ha påpekt at selger bevisst forsøkte å holde tilbake opplysninger ga han seg. Kjøper fikk hevet kjøpet.

Har du opplevd noe lignende eller lurer på om du har en sak ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak mot selger.