fbpx

Naboen måtte fjerne trær på egen eiendom

Ref.sak naboen måtte fjerene trær (1)

Øyvind Skjerpen bisto klient i en nabotvist. Saken dreide seg om hvorvidt et av naboens trær var i strid med naboloven.

Naboen til klient hadde et stort grantre plassert tett opp mot eiendomsgrensen. Treet var ca. 15 meter høyt og sto 3 meter fra tomtegrensen.

Treet skygget for solen og var til stor frustrasjon for klient. For naboen hadde treet liten verdi. Naboens argument var estetikk. Det var pent å se på.

Vi gjorde flere forsøk på å komme til enighet med naboen uten hell. Saken ble da klaget inn til forliksrådet. I forliksrådet forsøkte naboen forgjeves å argumenter med at treet hadde en estetisk verdi. Det hjalp lite. Nabolovens § 3 er tydelig på at trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyde kan fjernes, så sant det ikke er viktig for naboen å beholde det. Estetikk ble ikke ansett for å være «viktig»

Treet ble fjernet og klient var godt fornøyd.

Irriterer du deg over et av naboens trær, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak å gå videre med.