fbpx

Erstatning grunnet ulovlig avskjed

Referansesak20[1]

Øyvind Skjerpen bisto en lastebilsjåfør som ble avskjediget. Bakgrunnen var noen dagers sykefravær, uten å informere arbeidsgiver.

Arbeidsgiver begrunnet avskjeden med at han tapte et betydelig beløp pr dag klient ikke kjørte lastebilen. Denne siden hevdet at arbeidsgivers økonomiske tap er underordnet. Arbeidstaker har et sterkt vern i norsk rett og vi må se hen til hva arbeidstaker har gjort for å fortjene avskjed, ikke arbeidsgivers økonomiske tap.

Arbeidstaker har krav på et forhandlingsmøte etter å ha blitt avskjediget. Vi gjennomførte et møte uten å bli enige. Vi tok da ut stevning til tingretten. Før rettssaken ble det avholdt en rettsmekling (en rettsmekling innebærer at partene møtes sammen med en dommer). Vi forhandlet da frem et godt forlik for klient. Arbeidsgiver betalte kr. 110 000,- i erstatning og dekket alle sakskostnadene. Klient var ikke bare fornøyd med forliket, men også glad for å slippe en belastende rettssak.

Dersom du har fått en oppsigelse eller avskjed, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis vurdering av om du har en sak.