fbpx

Erstatning på over 2 700 000,- etter yrkesskade

Yrkesskade

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde falt ned fra et stillas på jobb. Klient fikk som følge av fallet problemer med hukommelsen og nakkeplager. Forsikringsselskapet trodde imidlertid ikke på klient og avslo saken. Begrunnelsen var manglende årsakssammenheng mellom fallet og den påfølgende skaden.

Etter avslaget tok klient kontakt med Skjerpen. Det ble med en gang fremsatt krav om å få skadelidte vurdert av en uavhengig spesialist. Forsikringsselskapet aksepterte dette. Spesialisten undersøkte klient og konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom ulykken og hode- og nakkeplagene.

Etter dette fikk klient utbetalt en erstatning på over 2 700 000,-. I tillegg dekket forsikringsselskapet utgiftene til advokat.