fbpx

Medhold i Forbrukerklageutvalget etter kjøp av båt med vannskader

Referansesak båt

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt et skjærgårdsskip for ca. kr. 350 000,-. Båten var over 15 år gammel og selger hadde opplyst om en vannlekkasje.

I salgsannonsen var det angitt at båten hadde en mindre lekkasje, men bagatelliserte dette.

Etter å ha fått båten undersøkt av flere sakkyndiger var konklusjonen at vannskaden var vesentlig og det ville koste et betydelig beløp å reparere båten. Selger gikk ikke med på å dekke kostander til reparasjon eller ta båten tilbake. Argumentasjonen var at båten var gammel og at det i kjøpekontrakten var tatt et forbehold. Saken ble deretter klaget inn il forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget fatter et velbegrunnet vedtak hvor det i korte trekk fremkommer at ved kjøp av en gammel båt er det påregnelig med en del kostander til reparasjon og vedlikehold. Imidlertid var reparasjonskostnadene langt mer en det kjøper kunne forvente, til tross for annonsens ordlyd og båtens alder. Klient fikk i denne saken et betydelig prisavslag.

Saken er et godt eksempel på at det ikke er nok for selger å vise til at det er en gammel båt man har solgt. Man kan heller ikke gjemme seg bak et forbehold i kontrakten, når det kun forteller halve sannheten. Det må i alle saker foreta en konkret vurdering. Et viktig moment er å se hen til hva man kunne forvente å få for pengene.

Alle vedtak fra forbrukerklageutvalget kan leses i sin helhet på deres hjemmeside.

Lurer du på om du har en sak, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis førstegangsvurdering.