fbpx

Erstatning etter ulovlig felling av trær

Erstatning etter ulovlig felling av trær

Øyvind Skjerpen bisto klient en sak hvor naboen uten klients samtykke hadde felt 9 trær på eiendommen.

Som en følge av trefellingen fikk naboen mye bedre solforhold. For klient var trærne ikke så viktig. Riktignok hadde de en skjermende effekt, men ikke i stor grad. Hvis naboen hadde spurt ville klient gått med på å fjerne trærne. Det er også sannsynlig at trærne var plasser slik at naboen kunne krevd de fjernet i medhold av nabolovens § 3.

Erstatning ulovlig felling av trær

Naboen hadde imidlertid ikke fått samtykke til å fjerne trærne. Det var da snakk om ulovlig selvtekt.

I saker som dreier seg om ulovlig felling av trær er utgangspunktet for erstatningsutmålingen hva det koster å «gjenopprett tilstanden». Det vil si hva det koster å plante nye, tilsvarende trær.

Vi innhentet i den sakkyndigrapport fra en arborist. Av rapporten fremkom det at tilsvarende trær ikke var mulig å oppdrive i Norge. Man måtte i så fall frakte tilsvarende trær fra utlandet. Prislappen for å frakte, plante og vedlikeholde disse trærne var på ca. kr. 350 000,-.

Naboen hevdet at erstatningen skulle settes til tømmerverdien. Da partene ikke ble enig sendte vi inn en stevning til tingretten. Kort tid før rettssaken forlikte vi saken. Klient fikk utbetalt en erstatning på kr. 300 000,-.

Har naboen mot ditt samtykke felt trær på din eiendom, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak å gå videre med.