fbpx

Seier i tingretten etter påstand om svik

Referansesak1[1]

Øyvind Skjerpen bisto klient i en sak hvor forsikringsselskapet avslo erstatning på grunn av svik. Klient var uheldig og krasjet bilen sin, men forsikringsselskapet avslo hele saken. Begrunnelsen til selskapet var at klient hadde gitt dem uriktige opplysninger om hastigheten.

Selskapet innhentet en ingeniørrapport som konkluderte med at klient hadde kjørt i rundt 80 km/t i en 60 km sone. Klient var sterkt uenig, og vi stevnet forsikringsselskapet inn for tingretten. I forkant av rettssaken fremskaffet vi en egen sakkyndigrapport som konkluderte med at forsikringsselskapets ingeniørrapport var langt fra vitneskaplig. Det var på ingen måte noen beviser som talte for en så høy hastighet. Retten var helt enig med oss og klient fikk full erstatning.

Har du vært utsatt for noe lignende, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak å gå videre med.