fbpx

Skjerpen Bugge

Innholdsfortegnelse

Vi er nå på vei inn i en vanskelig tid sett fra både arbeidsgiver og arbeidstakers ståsted. Viruset COVID-19 (Corona) og bekjempelsestiltakene fra myndighetene har satt næringslivet i sjakk. Fremtiden er høyst usikker og det har aldri vært så mange permitteringer som nå.

Hva er permittering

Hvilken rettigheter arbeidstaker har kan man ikke lese ut av noen lovtekst. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelser som regulerer akkurat dette temaet. Hvilken rettigheter arbeidstaker har finner vi i tariffavtaler, som for veldig mange er upløyd mark. De aller fleste av oss har aldri hørt om det eller vet hva som står der. Heller ikke alle er bundet av en tariffavtale.

Imidlertid er ikke rettighetene til arbeidstaker ved permittering så ulikt fra oppsigelse. Arbeidsgiver må ha saklig grunn for å permittere en ansatt. Selv om dette ikke følge av lov fremgår det av praksis.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spisskompetanse på arbeidsrett. Etter mange år i bransjen har vi bistått et bredt utvalg arbeidstakere i ulike bransjer.

Er COVID-19 saklig grunn til permittering

Saklig grunn kan være en rekke forhold, bland annet omstendigheter som gjør at arbeidstaker blir overflødig på grunn av manglende arbeidsoppgaver. I disse tider hvor veldig mange arbeidsplasser sliter med å sysselsette de ansatte på grunn av tiltak fra myndighetene er trolig vilkåret «saklig grunn» oppfylt for mange bedrifter.

Hvem skal permitteres først

Utgangspunktet er at permitteringen skal skje på bakgrunn av ansiennitet. Imidlertid kan det, i det tilfellet at det foreligger saklig grunn, gjøres unntak. I de tilfeller en arbeidstaker med lavere ansiennitet velges ut må det være godt begrunnet. Hvorfor ble en med lavere ansiennitet valgt?

Krav til å varsle arbeidstaker før permittering

I normaltilfeller skal det gis 14 dagers varsel om permittering. Dette er utgangspunktet og hovedreglene. Allikevel kan det gjøres unntak. Unntak kan skje hvis det er omstendigheter som gjør at fristen ikke er mulig å overholde. COVID-19 må nok antas falle inn under unntaket. I slike situasjoner kan bedriften permittere en ansatt med 2 dagers varsel.

Utvelgelsesprosessen er imidlertid den samme. Har arbeidsgiver valgt å permittere en ansatt med lavere ansiennitet må det foreligge saklig grunn.

COVID-19 sannsynligvis blir 2 dagers varsel akseptert 

I disse ekstraordinære dagene er denne regelen hyppig brukt. Trolig har arbeidsgiver ikke overtrådt varslingsreglene om du kun har blitt varslet 2 dager før permitteringen.

Ta kontakt med oss i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS for å diskutere din situasjon. Det er helt gratis.

Relevante sider

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.