fbpx

Skjerpen Bugge

Skjeggkre

Oppdaget skjeggkre

Hva skal jeg gjøre om jeg har oppdaget skjeggkre

Kjøp av bolig er for mange den største og viktigste investeringen i løpet av livet. Det er da fortvilende å finne ut av at man har gjort en feilinvestering. Mange synes det å oppdage skjeggkre i boligen er et rent mareritt. Spesielt om selger ikke har opplyst om det. Det som gjør situasjonen enda vanskeligere for boligkjøper er prosessen i etterkant mot selger/forsikringsselskapet.

Advokat i saker omhandlende skjeggkre

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spisskompetanse på tvister etter kjøp av bolig.  Vi har betydelig erfaring, særlig med saker omhandlende skjeggkre.

Har du kjøpt bolig og oppdaget skjeggkre, ta kontakt med oss på epost eller telefon. Hos oss vil du få en gratis førstegangsvurdering med en gang.

Reklamasjon av bolig 

Det aller første du må gjøre er å reklamere til selger. Du må gi selger beskjed om at du har oppdaget skjeggkre. I tillegg opplyse om hvilke mangelskrav du vil gjøre gjeldende. Følgende mangelskrav kan du rette mot selger;

  • Prisavslag
  • Erstatning
  • Heving av boligkjøpet
  • Retting

Hva gjør jeg etter reklamasjon er fremsatt

Etter reklamasjon er sendt selger/eierskifteselskapet må du dokumentere mangelen (at det er skjeggkre). Vi anbefaler at du tar kontakt med et skadedyrselskap som har erfaring med skjeggkre. Du vil da få tilsendt limfeller som du skal plassere rundt i boligen. Limfellene skal stå ute i ca. en måned.

Etter at limfellene har stått ute, sender du dem inn til skadedyrselskapet. Det vil da foretas en analyse av fellene og du vil motta en rapport. Rapporten skal inneholde en oversikt over hvor stor skjeggkrepopulasjonen er og om det er andre skadedyr i boligen.

Neste skritt er å sannsynliggjøre et verdiminus. Det vanlige er å benytte megler eller takstmenn. Ofte kan de gi deg en antydning på om hva boligen er verdt med skjeggkre. En annen måte er å se hen til hva andre boliger har blitt solgt for. Har det for eksempel en tilsvarende bolig blitt solgt uten skjeggkre kan dette være veiledende. Uansett er dette en vanskelig øvelse og vi ser ofte sprikende vurderinger.

Deretter er spørsmålet om du kan overbevise selger/eierskifteselskapet at boligen har et verdiminus. Det er ikke sjelden vi ser at motparten også innhenter en rapport – fra egen takstmann som kan komme til et annet resultat. Det kan komplisere saken og da gjelder det å forhandle seg frem til et godt resultat.

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss om du har oppdaget skjeggkre og lurer på om du har en sak. Hos oss får du en gratis førstevurdering.  Vi har betydelig erfaring med saker etter funn av skjeggkre, og samarbeidet med takstmenn over hele landet.

Dekning av advokatutgifter

I hus eller innboforsikringen, vil utgifter til advokat og sakkyndig kunne bli dekket. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Relevante sider