Advokat Boligrett: Feil og mangler etter kjøp av bolig

Vi har lang og inngående erfaring med tvister i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Les mer om boligforvaltning her.

Har du kjøpt en bolig du mener er mangelfull, ta kontakt med oss.

Vi vurderer gratis om du har en sak mot selger.

Vi har fått mange henvendelser fra fortvilte boligkjøpere som føler seg lurt av selger etter en bolighandel(advokat boligrett). Stort sett dreier det seg om at boligen ikke er i tråd med salgsdokumentasjonen eller at selger har forsøkt å skjule feil og mangler.

Typiske feil og mangler som avdekkes etter overtakelse er;

 • Skadedyr
 • Fuktskader
 • Elektriske feil
 • Våtrom
 • Drenering
 • Manglende ferdigattest eller brukstillatelse
 • Arealavvik
 • Konstruksjonsfeil
 • Feil av håndverkere
 • Støy

Ikke et hvert avvik er en mangel etter avhendingsloven. Enten må boligen være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente eller så må selger ha gitt uriktige opplysninger. Om forholdet er en mangel som gir rettigheter etter avhendingsloven beror på en helhetsvurdering. Viktige faktorer i denne vurderingen er;

 • Hva står i salgsdokumentasjonen
 • Hvor gammel er boligen
 • Pris
 • Forventning
 • Mangelens art
 • Utbedringskostnader

Hvis boligen har en feil eller mangel har du en del rettigheter. Dine rettigheter etter avhendingsloven er;

 • Heving av boligkjøpet
 • Prisavslag
 • Retting
 • Erstatning

For å kunne heve et boligkjøp er det en forutsetning at mangelen er alvorlig. Ved mindre feil får kjøper ofte et prisavslag. Et prisavslag betyr at man får tilbake en del av kjøpesummen. Retting eller at selger reparerer feil er også et alternativ.

Velger selger å reparere feilen må det skje nesten umiddelbart og du skal ikke betale noenting. Klarer ikke selger det, mister han muligheten til å rette. Selger må i så fall akseptere å gi deg et avslag i prisen eller heve boligkjøpet.

Reklamasjon

Når du henvender deg til selger/eierskifteselskapet er det viktig å gjøre ting riktig. En velbegrunnet reklamasjon i rett tid kan være helt avgjørende for saken.

Vi har sett en rekke eksempler på at kjøpere har reklamert for sent og gått glipp av muligheten til å gjøre gjeldende mangelskrav.

Ta kontakt med SB advokat i Oslo, så kan vi hjelpe deg med reklamasjonen.

Dekning av utgifter til advokat

Du kan i mange saker få dekket kostnader til advokat gjennom ulike forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet normalt 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Artikler

Boligrett advokat