Vi har spesialisert oss på tvister i forbindelse med kjøp og salg av båt.

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål i forbindelse med et båtkjøp. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Båtsesongen er i full gang, og det selgers flere båter nå enn noensinne. Årsaken til det er sannsynligvis at de aller fleste planlegger å feriere i Norge dette året.

Det er alltid en risiko for at det oppstår uenigheter mellom kjøper og selger i etterkant av en båthandel. Særlig etter kjøp av brukte båter. Man oppdager for eksempel forhold ved båten som det ikke var opplyst om, eller så skjer det et uventet havari.

Det første mange tenker er å heve båtkjøpet – få pengene tilbake. Vår erfaring er at selger ikke alltid er like enkel å forholde seg til etter at salget er gjennomført. Selger har kanskje slitt med å få solgt båten og ønsker ikke å ha noe mer med den å gjøre. Klager man til selger blir man ofte møtt med at båten er «solgt som den er» og du må bare innfinne deg med situasjonen.

Det er ikke nødvendigvis riktig. Selv om båten er solgt «som den er» har kjøper rettigheter. Oppdager kjøper feil på båten kan selger bli ansvarlig uansett om det er tatt forbehold i kontrakten.

Typiske feil og mangler kjøper oppdager etter overtakelse er;

 • Motor- og drevhavari
 • Fukt
 • lekkasje
 • Feil opplysninger om årsmodell eller motorkapasitet
 • Dårlig vedlikeholdt
 • Sprekker
 • Ikke var i forskriftsmessig stand
 • Diesellekkasje

Dine rettigheter hvis båten har en mangel 

Hvis båten har feil og mangler har du en del rettigheter. Dine rettigheter etter loven er;

 • Heving av båtkjøpet
 • Prisavslag
 • Retting
 • Erstatning

Er det snakk om en alvorlig feil, kan du ha krav på heving av båtkjøpet – få pengene tilbake.

Er det tale om feil som lett lar seg reparere kan et prisavslag være en riktig form for kompensasjon. Hva du kan kreve beror på en helhetsvurdering, hvor mange faktorer spiller inn. Spesielt viktig er det å se hen til hva du kunne forvente, basert på kjøpesummen og opplysninger fra selger.

Er det snakk om en relativt ny og dyr båt skal du ha høye forventninger. Foreligger det mindre avvik kan det være du har krav på kompensasjon fra selger. På den andre siden hvis du har kjøpt en billig og gammel båt må du senke forventningene. Oppdager du avvik kan det være du må tåle det.

Reklamasjon

Hvis du oppdager en feil på båten er det aller første du må gjøre å reklamere. Gi selger beskjed om at noe er galt. Gjør dette skriftlig. Hvis du har kjøpt båten av en privatperson er det en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Er båten kjøpt av en forhandler er fristen 5 år.

Til tross for det, må du allikevel reklamere «innen rimelig tid» fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det er ikke et klart svar på hva som er «rimelig tid». I forbrukerkjøp er det minst 2 måneder, dette gjelder ikke hvis du har kjøpt båten av en privatperson. Du burde derfor reklamere så snart du oppdager at båten har en feil eller mangel.

Ønsker du å lese mer om reklamasjon kan du gjøre det ved å trykke her.

Ta kontakt med oss

Har du problemer etter kjøp eller salg av en båt, ta kontakt med oss.

Send oss en gratis henvendelse så kontakter vi deg.

Dekning av utgifter til advokat

Forsikringsselskapet dekker kostnader til advokat gjennom båtforsikringen. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske for deg i den anledning.

Artikler 

Båt, nederst (1)