fbpx

Skjerpen Bugge

Avskjed

avskjed

Avskjed er det samme som at arbeidsgiver gir deg beskjed om at du må gå på dagen. For mange kan dette komme som et sjokk, og man havner i en utrolig vanskelig situasjon. Det er ikke enkelt å få ny jobb, og inntekten kan bli vesentlig redusert. Man går fra å ha en stabil god inntekt til å måtte ta til takke med ytelser fra NAV.

Vår erfaring er at arbeidsgiver ikke alltid hadde grunnlag for å gi en ansatt avskjed. Av arbeidsmiljøloven § 15-4 følger det nemlig at arbeidstaker må ha gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd» eller «annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.»

Det vil si at det skal svært mye til å gi en ansatt avskjed. Overtramp må ofte aksepteres av arbeidsgiver. Det som imidlertid kan gi arbeidsgiver rett til å avskjedige en ansatt er hvis det er begått underslag eller utøvd vold på arbeidsplassen.

Man må også skille mellom oppsigelse og avskjed. Terskelen for å si opp en ansatt er noe lavere enn ved avskjed, det vil si at hvis arbeidsgiver ikke gir deg en avskjed, men oppsigelse, trenger ikke pliktbruddet være like betydelig.

Avskjed 2 1

Mottar man en avskjed er det viktig å være klar over at man nødvendigvis ikke trenger å godta den. Arbeidstaker har et sterkt vern i norsk rett.

Dersom man mener at en hendelse ikke er å anse som et «grovt pliktbrudd» kan man be om et forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Det følger av arbeidsmiljølovens § 17-3. Et krav om forhandlinger må imidlertid fremsettes innen 14 dager etter at man har mottatt avskjeden.

Formålet med dette møtet er å få en forståelse av hvorfor man har fått en avskjed og eventuelt forhandle frem en sluttpakke. I et slikt møte anbefaler vi deg at du lar deg bistå av en advokat.

Advokaten vil sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt og samtidig hjelpe deg med å forhandle frem en sluttpakke. Det er ofte slik at også arbeidsgiver er interessert i å tilkjenne arbeidstaker en sluttpakke. Grunnen til det er at arbeidsgiver da sikrer seg mot at arbeidstaker tar ut søksmål.

En sluttpakke inneholder vanligvis et bestemt antatt månedslønner. Det er ingen fasit på hvor mange månedslønner arbeidsgiver gir arbeidstaker. Det hele dreier seg om hvor god man er til å forhandle.

Ta kontakt med spesialisert arbeidsrettsadvokat
Arbeidsgiver har normalt lang erfaring med å gjennomføre et forhandlingsmøte, og er ofte bistått av advokat. Vi anbefaler også arbeidstaker å la seg bistå av advokat.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å hjelpe arbeidstakere etter at avskjed er mottatt. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak.