Vi opplever dessverre en del konflikter mellom kjøper og selger etter en bilhandel. 

Ofte er det fordi bilen ikke svarer til kjøpers forventninger, selger har gitt uriktige opplysninger eller at det skjer noe uventet som er kostbart å reparere. 

Har du problemer etter å ha kjøpt en bil, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Det er mange kjøpere som henvender seg til oss etter å ha opplevd blant annet noen av disse problemene; 

 • Motor- og girkassehavari 
 • Fukt 
 • Rust 
 • Vibrasjoner 
 • Registerreim og registerkjede 
 • Høyt oljeforbruk 
 • Fusk med kilometerstand/årsmodell 

Ved kjøp av brukte biler anses bagatellmessige avvik sjelden som en kjøpsrettslig mangel. Hva som skal til for at bilen har en mangel er det ikke mulig å gi en fasit på. Ingen saker er like og derfor må man vurdere hver enkelt sak konkret. 

Det er imidlertid en del viktige momenter man må se hen til når man skal vurdere om bilen har en mangel.  

 • Pris 
 • Kilometerstand 
 • Forventninger 
 • Årsmodell 
 • Mangelens art 
 • Er det tatt forbehold

En ny og dyr bil skal man ha høye forventninger til kvalitet og holdbarhet. Hvis du kjøper en billig bil, med høy kilometerstand og av eldre årgang kan man ikke legge listen like høyt. Utgifter til vedlikehold og mindre reparasjoner må man i mange tilfeller tåle.

Dine rettigheter hvis bilen har en mangel 

Hvis bilen har feil og mangler har du en del rettigheter. Dine rettigheter etter loven er;

 • Heving av bilkjøpet
 • Prisavslag
 • Retting
 • Erstatning

Er det snakk om en alvorlig feil, kan du ha krav på heving av bilkjøpet – få pengene tilbake.

Er det tale om feil som lett lar seg reparere kan et prisavslag være en riktig form for kompensasjon. Selger kan også reparere feilen under visse forutsetninger. Velger selger å reparere bilen må det skje nesten umiddelbart og uten at det koster kjøper noe.

Reklamasjon

Reklamasjon er et viktig stikkord i kjøpsrettssaker. Kort fortalt er reklamasjon å gi selger beskjed om at noe er galt. 

Av loven fremkommer det at reklamasjonen skal fremsettes innen «rimelig tid». Er kjøper for sent ute med å reklamere kan muligheten til å kunne kreve heving, prisavslag og erstatning gå tapt. 

Ønsker du å lese mer om reklamasjon kan du gjøre det ved å trykke her.

Ta kontakt 

Vi kan hjelpe deg i reklamasjonssaken. Send oss en gratis henvendelse så kontakter vi deg. 

Dekning av utgifter til advokat 

Forsikringsselskapet dekker kostnader til advokat gjennom bilforsikringen. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. 

Artikler  

Kjpsrettbildenederstvedsidenavteksten[1]