Vi har spesialisert oss på tvister i forbindelse med kjøp og salg av bobil.

Har du problemer etter å ha kjøpt eller solgt en bobil, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Sommeren er her og det er høysesong for bobilhandler. Mange gleder seg til å kjøpe en ny bobil og nyte ferien langs veien.

En bobil er et komplisert produkt som må brukes og vedlikeholds på en riktig måte. Hvis ikke produsentens anbefalinger blir fulgt kan bobilen forringes i stor grad. Bobilen består av mange komponenter som kan bli slitt eller ødelagt, dette gjelder både bodel og kjøreegenskaper.

Typiske feil og mangler er;

 • Fukt
 • Bremser
 • Turbo
 • Feil antall km
 • Feil årsmodell – ikke opplyst om overligger
 • Akslinger
 • Giret er defekt
 • Vektproblematikk
 • Solgt som messebil
 • Brudd på offentligrettslige krav
 • Euro 5 og euro 6

Dine rettigheter hvis du oppdager feil på bobilen

Hvis du har vært så uheldig å kjøpe en bobil med feil og mangler er spørsmålet hvilke rettigheter du har. Rettighetene etter loven er heving av bobilkjøpet – få pengene tilbake, prisavslag, utbedring og erstatning.

Heving av kjøpet

Hvis du har kjøpt bobilen av en privatperson må bobilen ha en «vesentlig mangel» for at det skal være grunnlag for heving av kjøpet – få pengene tilbake.

Hva som er en «vesentlig mangel» beror på en helhetsvurdering. Spesielt viktig er det å se hen til hva man kunne forvente å få for pengene, hvilken feil det dreier seg om og hva det koster å reparere feilen.

Om du har kjøpt bobilen av en forhandler må bobilen ha en mangel som ikke er «uvesentlig». Som vi ser av ordlyden, er terskelen for å heve kjøpet noe lavere. Det holder altså at mangelen ikke er «uvesentlig».

Reklamasjon

Hvis du oppdager et problem med bobilen, må du reklamerer så fort som mulig. Det vil si at du må gi selger beskjed om feilen.

Har du kjøpt bobilen av en privatperson er det en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Er bobilen kjøpt av en forhandler er fristen 5 år.

Til tross for det, må du allikevel reklamere «innen rimelig tid» fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det er ikke et klart svar på hva som er «rimelig tid». Men kreves at du ikke bruker lang tid på å reklamere. Dette vurderes konkret i hver enkelt sak.

I forbrukerkjøp er det minst 2 måneder, dette gjelder ikke hvis du har kjøpt bobilen av en privatperson. Du burde derfor reklamere så snart du oppdager at bobilen har en feil.

Ønsker du å lese mer om reklamasjon kan du gjøre det ved å trykke her.

Ta kontakt med oss

Har du problemer etter kjøp eller salg av en bobil, ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg i reklamasjonssaken. Send oss en gratis henvendelse så kontakter vi deg.

Vi samarbeider med Norsk Bobilforening. Er du medlem får du rabatt og andre fordeler.

Dekning av utgifter til advokat

Forsikringsselskapet dekker kostnader til advokat gjennom bobilforsikringen. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

Artikler

Bobil, nederst (1)