fbpx

Skjerpen Bugge

Nylig avsagt dom i lagmannsretten om fusk på eksamen

books-1012088_1920 (1)
Innholdsfortegnelse

Vi får inn flere fortvilte studenter som har blitt tatt for fusk på en eksamen, og som etterfølge av dette får eksamen sin annullert og blir stengt ute fra universitetet eller høyskolen i to semestre. Enkelte av disse sakene klages videre inn til tingretten, og unntaksvis videre til lagmannsrett og Høyesterett.

Vi skal her se litt nærmere på en sak som var til behandling i lagmannsretten for kort tid siden. Referansen er LB-2021-90606

Saken var som følger

En student ved Universitetet i Oslo (heretter A) benyttet egne tidligere oppgaver/besvarelser uten å henvise til kilden. Byfogdembete hevdet på sin side at det var fusk ( å bruke egne kilder).

A hevdet at det står at det regnes som fusk hvis man bruker andres arbeid, uten å henvise til kilden. A anfører videre at ingen sider viser hvordan man skal henvise til eget tidligere arbeid. Dette mener A er et argument for at bruk av tidligere oppgaver/besvarelser ikke kan regnes som fusk.

Videre mener A at det verken er forsettlig eller grovt uaktsomt å bruke tidligere arbeider, når det ikke kommer frem i UiO sine instrukser til studenten at dette er fusk.  A mener også at det er feil å konkludere med at en erfaren student burde kjenne til at det er fusk å bruke sine egne oppgaver uten å henvise til dette annet en i behandling av fuskesaker.

A påstår at Byfogdembete tar feil når de hevder at det er lovlig å oppbevare studenters tidligere arbeider uten samtykke. Noe universitet må ha gjort i denne saken for å kunne sammenligne A sine tidligere oppgaver med det A leverte nå.

Staten ved Kunnskapsdepartementet (heretter B) anfører at Vedtaket fra Den sentrale klagenemnda for UiO er gyldig. B står også fast på et reglene for fusk er klare. Ikke bare er de klare, men de er også presentert og gjort kjent for studenten. Universitetet i Oslo (heretter UiO) benytter eksamensprogrammet Inspera. Ved innlogging for å gjennomføre eksamen får studenten presentert informasjon om regler for kildebruk og fusk. I informasjonsskrivet om regler for kildebruk og referanser kommer det frem i dommen følgende; “Du skal oppgi alle kildene du benytter i oppgaven både i selve teksten og i en tilhørende litteraturliste. Dette gjelder også når du referer til ditt eget tidligere arbeid”. UiO benytter seg av plagiatkontrollprogrammet Urkund som analyserte oppgaven til A som 18% likt sin tidligere eksamensoppgave som det ikke var referert til.

 

Bilde til dom 1

 

Lagmannsretten vektlegger

Universitets – og høyskoleloven overlater til institusjonen å gi bestemmelser om kildebruk i forhold til eksamen, og da også hva som er fusk og ikke. Men det må allikevel stå i et slags reglement utviklet av universitetet eller høgskolen. Lagmannsretten kom frem til at UiOs reglement går innunder dette.

På Inspera, der studenten måtte utføre og levere eksamen, lå det vedlagt et eget skriv som het «fusk». Det kom frem av skrivet at «du skal oppgi alle kildene du benytter i oppgaven både i selve teksten og i en tilhørende litteraturliste. Dette gjelder også til ditt tidligere arbeid». Dette var sentralt i argumentasjonen til B og vurderingen til lagmannsretten.

Lagmannsretten sier seg enig i byfogdembetes vurdering i at A har handlet forsettlig. A har vært klar over at han gjenga tekst. Lagmannsretten syntes heller ikke det kan være avgjørende at A ikke forsto at det var fusk, siden skrivet om fusk var vedlagt i Inspera.

Det blir også lagt vekt på at A var en svært erfaren student. A hadde allerede en master i rettsvitenskap og hadde etter det begynt på en grad i psykologi. Lagmannsretten vurderer at studenten hadde svært gode inngangsverdier til å kunne sette seg inn i reglementet.

Du kan lese hele dommen ved å trykke her.

Dette er viktig for studenten å huske på

Husk å les gjennom eksamensreglementet nøye. Som vi ser fra dommene er reglementet som er presentert for studentene blant hovedargumentene til universitetene. Reglene er lett tilgjengelig for studentene, men det er fortsatt studentene sitt eget ansvar å sette seg inn i bestemmelsene. Et argument som ikke holder i en rettssak er “jeg var ikke klar over det” eller “det har ikke jeg sett”.

Som vi ser fra dom LB-2021-90606 handler saken om selvplagiering. I saken kommer det frem at å buke sitt eget arbeid fra en tidligere eksamensbesvarelse uten å gjengi kilder, er plagiat. Et enkelt råd er å alltid gjengi kilder, selv om du er i tvil om det er nødvendig. Det er viktig å være på den sikre siden.

Å bli tatt i fusk kan få store konsekvenser

Forskjellen på å bli tatt i fusk og mistenkt for fusk er konsekvensene det får. Det er derfor svært viktig å håndtere prosessen fra du blir mistenkt til det er avsagt en dom på riktig måte. I det en student blir tatt i fusk eller forsøk på fusk kan det få følgende konsekvenser:

  • Får privatisteksamen annullert
  • Blir fratatt standpunktkarakteren
  • Utestengt i ett eller to semester
  • Mister støtte fra Lånekassen i de semestrene du er utestengt

Ta kontakt med oss

Har du fått en henvendelse fra universitetet eller høyskolen du går på om mistanke om fusk, ta kontakt med oss. Hos oss får du alltid en gratis førstegangsvurdering.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.