fbpx

Skjerpen Bugge

Problemer etter kjøp av båt med Mercury motor

Mann skrur på motor

Mercury motorer har vært på markedet i over 75 år og er et av flere ledende merker når det kommer til båtmotorer. Motorene er konkurransedyktig på pris og kan fås med hestekrefter fra 600 og oppover. Noen av de mest populære båtmodellene bruker Mercury motorer.

Eksempler på båtmodeller som bruker Mercury motor er:

 • Nordkapp
 • Uttern
 • Brig
 • Goldfish
 • Quicksilver

 

Mercury batmotor

Aller fleste som kjøper båt med Mercury motor blir strålende fornøyd og opplever sjelden eller aldri problemer med den. Erfaringsmessig er det kun i unntakstilfeller at man opplever problemer.

Problemene kjøpere av båt med Mercury motor er typisk;

Hva klages over med Mercury motor

 • Motoren er fastlåst i posisjon
 • Motorhavari
 • Pluggene må skiftes
 • Ingen eller liten kjølestråle
 • Motorolje ut med eksosen
 • Vann i motorolje
 • Motoralarm ved over 3500 omdreininger
 • Dårlig vedlikehold
 • Feil opplysninger

Vi har betydelig erfaring med å føre saker for båtkjøpere.

Dersom du har problemer etter å ha kjøpt en båt med Mercury motor, ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med saker i forbindelse med kjøp og salg av båt.

Hos oss får du alltid en gratis vurdering av om du har en sak.

 

Hva gjør jeg etter at det har oppstått problemer med motoren

Uavhengig av om du har kjøpt en båt med Mercury motor av en forhandler eller privatperson må du reklamere (klage) skriftlig til selger dersom du har fått problemer med motoren. Vi anbefaler at du reklamerer til selger straks du opplever problemer. Grunnen til det er at det løper frister fra du oppdaget at det var noe feil til du må melder ifra om det. Er du for sent ute med å reklamere så kan du miste viktige rettigheter.

Hva skjer etter at du har reklamert

Selgeren har rett til å forsøke å rette feilen på Mercury motoren etter at du har reklamert. Det er mange selgere som ønsker dette, men forutsetningen er at det ikke skal være til ulempe for deg som kjøper.

Hvis selgeren finner ut hva feilen med Mercury motoren er og reparerer denne, kan du i utgangspunktet ikke fremsette ytterligere krav mot selger (f.eks prisavslag eller heving av kjøpet)

reklamasjon påhengsmotor

 

Feilen som forhandler allerede har reparert oppstår igjen

I tilfeller hvor den samme feilen oppstår igjen er det viktig å på nytt gi selger beskjed med en gang.

Dersom det er snakk om et forbrukerkjøp (du har kjøpt båten av en forhandler) har selger to retteforsøk. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 30. Du kan derfor i utgangspunktet ikke motsette deg at selger forsøker å reparere Mercury motoren. Hvis du som kjøper ikke tillater at selger reparerer motoren, vil du møte på problemer dersom du tenker å på å ta saken videre.

I tilfeller hvor du har kjøpt motoren av en privatperson er det kjøpsloven som gjelder, hvor det er andre regler. I disse tilfellene har ikke selger en lovbestemt rett til å få reparere feilen to ganger.

Motoren blir ikke fullverdig reparert

Selger har som nevnt ovenfor kun to reparasjonsforsøk i forbrukerkjøp ( hvis du har kjøpt båten av en forhandler). Selgeren kan undersøke Mercury motoren, men du kan motsette deg at selger forsøker å reparere feilen. I stedet kan du fremsette mangelskrav mot selger.

Hvilke krav har jeg dersom Mercury motoren ikke blir reparert

I utgangspunktet er det tre ulike krav du kan fremsette overfor selger. Det ene alternativet er heving av kjøpet – hvor du får penger tilbake, det andre er prisavslag og i tillegg kan du kreve erstatning.

Når det er snakk om mindre feil er ofte et prisavslag et godt alternativ Prisavslaget skal godtgjøre for det verditapet som følge av att det er en feil på Mercury motoren. Hvilke feil og mangler som gir rett til prisavslag er det ingen fast på, men det skal holde med en feil vedrørende motoren og at den ikke er bagatellmessig.

I tilfeller hvor det er snakk om større feil kan du som kjøper ha rett til å heve kjøpet. Altså få pengene tilbake mot å levere tilbake båten eller motoren. I loven er vilkåret at feilen ikke må være «uvesentlig» i forbrukerkjøp. Dersom du har kjøpt båten av en privatperson er vilkåret at feilen må være «vesentlig». Hva som er en «vesentlig» feil beror på en konkret vurdering.

Selger aksepterer ikke kravet

Hvis du og selgeren av Mercury motoren ikke kommer til enighet, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat, gjerne en du vet har erfaring med salg av båt. En advokat kan legge frem saken din på en god måte, og vi ser at ved bruk av advokat kommer man ofte til en enighet med selger.

Ta kontakt med oss

Har du problemer etter å ha kjøpt en båt med Mercury motor eller andre merker, ta kontakt med oss. Hos oss får du alltid en gratis førstevurdering.

Dekning av advokatutgifter

I båtforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.