fbpx

Skjerpen Bugge

Fast eller delt bosted

mother-1171569_1920

Det er ofte foreldre ikke kommer til enighet om hvor barnet skal bo fast når foreldre skiller lag.   Sakene er ofte også krevende og det er ikke enkelt verken for mor, far eller barnet som står midt oppe i denne situasjonen. Man skal alltid tenke på hva som er til beste for barnet, det går igjen i alle spørsmål etter barneloven.

Foreldre kan bli enige om bosted

Hvor barna skal bo fast er noe dere som foreldre blir enige om. Barnet kan bo hos den ene forelderen eller hos begge to. Ofte kommer man til enighet seg imellom, men vi ser også at det ikke alltid er like greit.

Advokat kan ofte gjøre situasjonen enklere der dere ikke har kommet til enighet om fast bosted.

I saker om fast bosted kan ofte kostnaden til advokat være dekket lov om fri rettshjelp.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.  Ring oss eller send en epost så kommer vi i kontakt med en gang.

Hvordan gjør man det med delt bosted

Hvis dere er uenige om hvor barnet skal bo, må dette spørsmålet løses. Her kan en god advokat komme med råd på veien. Det er en del momenter i denne vurderingen som blant annet er:

  • Risiko ved miljøskifte for barnet
  • Best samlet foreldrekontakt mellom barnet og deg som mor eller far
  • Hva er best for foreldre
  • Stabile, trygge oppvekstvilkår, hva vil barna selv
  • Hva hvis søsken må splittes

Hvis dere ikke kommer til enighet etter mekling hos Bufetat kan saken tas videre til domstolene. Men det er ikke mange saker i domstolen rundt dette, så man kommer ofte til enighet før dom. Familierettadvokaten kan bidra med å se saken utenfra når situasjonen er låst. Man har felles barn og har ofte en lang relasjon seg imellom med felles barn. Dette er viktig for hvordan man bør gå frem for å løse hvor barnet skal bo fast.

Dom på fast bosted

Man bør forsøke å løse saken før den går til domstolene. Samarbeid er viktig mellom foreldre og alltid til det beste for barna.

Hvis man kommer til domstolen vil det holdes gjerne være saksforberedende møter med sikte på mekling. Det holdes ofte flere slike møter før retten eventuelt skriver en dom. I barnesaker løses ofte sakene i disse saksforberedende møtene. Sakene etter barneloven er prioriterte saker, så de vil behandles raskere enn andre saker i tingretten.

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om bosted.  Du vil få en gratis førstevurdering. Bare ring oss eller send en epost slik at vi kan ringe deg opp igjen for en prat.

Vi har god erfaring med saker som omhandler fast eller delt bosted.

Kontakt med advokat kan være det som skal til for å løse saken mellom foreldre.