fbpx

Skjerpen Bugge

Foreldreansvar

New Project

Det er ofte man ser at foreldreansvaret er plassert på en av foreldrene. Spørsmålet kommer på spissen der en av foreldrene ikke har hatt den langvarige kontakten med barna.  Så endrer dette seg av ulike grunner, og den ene forelderen ønsker så å få del i foreldreansvaret.

Advokat kan ofte gjøre situasjonen enklere der dere ikke har kommet til enighet om foreldreansvar.

Hva er innholdet i foreldreansvar

Foreldreansvar er kort fortalt det ansvaret foreldre har for sine barn. Det å ha foreldreansvar innebærer at du kan ta avgjørelser for barnet ditt i store og små spørsmål. Alt fra spørsmål om tilknytning til trossamfunn til om barnet skal ha bankkort.

Gifte foreldre har foreldreansvaret sammen etter barneloven § 34 1. ledd. Når foreldre verken er gift eller bor sammen, da har mor foreldreansvaret alene jf. barneloven § 35. Hvis man bor sammen da vil foreldreansvaret medføre at mor og far har pliktene i felleskap.

Advokat kan løse dine spørsmål med den andre forelderen

Kontakt med advokat kan være det som skal til for å løse saken mellom foreldre. I saker om foreldreansvar kan ofte kostnaden til advokat være dekket av lov om fri rettshjelp.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.  Ring oss eller send en epost så kommer vi i kontakt for å løse ditt problem.

Hvordan få del i foreldreansvaret

Hvis man ikke har del i foreldreansvaret fra før, kan man komme til enighet om det. Det er ofte den som har foreldreansvaret selv skjønner at det å dele ansvaret er til det beste for barna. Rettspraksis viser at det skal en god del til for at man ikke får foreldreansvar. Det går blant annet på disse momentene:

  • Barnets beste
  • Den en foreldrene kan ikke bare motsette seg felles foreldreansvar
  • Samarbeid mellom foreldrene
  • Tilknytning mellom barn og forelder

Dom på foreldreansvar

Hvis man likevel ikke kommer til enighet, kan man sendes saken til tingretten jf. barneloven § 34 og 39. Da vil det bli saksforberedende møter og man forsøker å komme til enighet. Det holdes ofte flere slike møter før retten eventuelt skriver en dom. I barnesaker løses ofte sakene i disse saksforberedende møtene. Sakene etter barneloven er prioriterte saker, så de vil behandles raskere enn andre saker i tingretten.

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om foreldreansvar. Bare ta kontakt med oss for spørsmål i din sak.

Du vil få en gratis førstevurdering. Vi har god erfaring med saker som omhandler foreldreansvar.

Kontakt med advokat kan være det som skal til for å løse saken mellom foreldre.