fbpx

Skjerpen Bugge

Samvær med felles barn

Forelder barn tingrett

Felles foreldrekontakt er i utgangspunktet det beste for barna. Når det gjelder omfanget på samværet skal foreldrene bli enige om dette sammen. Barna har også en viktig rolle i spørsmålet om samværet. Jo eldre barna er jo mer skal deres stemme vektlegges. Foreldre må videre vurdere følgende momenter ved spørsmål om samvær:

  • I hvilken grad barna er knyttet til nærmiljøet
  • Reiseavstanden mellom foreldrene
  • Andre hensyn til barn ellers som tilknytning og relasjoner

Hva er vanlig samvær etter loven

For den av foreldre som ikke har barna fast boende hos seg, vil vanlig samvær etter barneloven være utgangspunktet.

Samværet etter loven ser da gjerne slik: den ene forelderen skal være sammen barna en ettermiddag i uken med overnatting, annen hver helg, til sammen tre uker i sommerferien og annenhver høst – jule,- vinter- og påskeferie.

Skolebarn blir fulgt til skolen av forelder

Fortsatt uenige om samvær

Advokat kan ofte gjøre situasjonen enklere der dere ikke har kommet til enighet om hvor mye samvær dere skal ha med barna.

I saker om samvær kan ofte kostnaden til advokat være dekket lov om fri rettshjelp.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.  Ring oss eller send en epost så kommer vi i kontakt for å gi deg gode råd.

I praksis ser vi helt andre avtaler på samværet enn det som følger av loven

Hvordan man skal vurdere hva som er best for barna vil variere med foreldres og barns livssituasjon. Dette avhenger av hver enkelt familie og gjennomføring og hva som er best for barn og foreldre. Dette er nettopp hvorfor man har egne ordninger internt i familien.

Reisekostnader ved samvær

Utgangspunktet er hva partene avtaler. Hvis dere ikke blir enige om deling av reisekostnader, så er reglene at dette skal deles etter hvor stor inntekt dere har. Dette fremgår av barneloven § 44.

Kostnadene som skal deles er disse:

  • Kostnader til barnets reise
  • Foreldrenes nødvendige kostnader i forbindelse med å hente og bringe barnet til samværet
  • Samværsforelderen sine kostnader til egen reise når samværet skjer der barnet bor

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om samvær.  Bare ring oss eller send en epost slik at vi kan ringe deg opp igjen for en prat. Vi kan hjelpe deg med saken din og du vil få en gratis førstevurdering og gode råd på veien i en vanskelig situasjon.

Vi har god erfaring med saker som gjelder samvær.

Kontakt med advokat kan være det som skal til for å løse saken mellom foreldre.

Samvær med felles barn

Felles foreldrekontakt er i utgangspunktet det beste for barna. Når det gjelder omfanget på samværet skal foreldrene bli enige om dette sammen. Barna har også en viktig rolle i spørsmålet om samværet. Jo eldre barna er jo mer skal deres stemme vektlegges. Foreldre må videre vurdere følgende momenter ved spørsmål om samvær:

  • I hvilken grad barna er knyttet til nærmiljøet
  • Reiseavstanden mellom foreldrene
  • Andre hensyn til barn ellers

Hva er vanlig samvær etter loven

For den av foreldre som ikke har barna fast boende hos seg vil vanlig samvær etter barneloven være utgangspunktet.

Samværet etter loven ser da gjerne slik: den ene forelderen skal være sammen barna en ettermiddag i uken med overnatting, annen hver helg, til sammen tre uker i sommerferien og annenhver høst – jule,- vinter- og påskeferie.