fbpx

Skjerpen Bugge

HMS tiltak i boligselskap

Corona

Helse–, miljø- og sikkerhet i boligselskapet

Mange boligselskaper arbeider veldig bra med helse-miljø- og sikkerhet. Vi vil derfor komme med noen dagsaktuelle innspill som forlengelse av dette arbeidet.

Gjennom systematiske tiltak, kan boligselskapet fremme sitt arbeid nå som Korona viruset brer om seg i Norge.  Styret kan sette inn tiltak som vedrører helse og sikkerhet ved å forebygge smitte fra beboer til beboer.

Korona Virus – tiltak for å forebygge spredning – hva anbefales at vi gjør?

Alle boligselskaper, på lik linje med alle andre deler av samfunnet, er nå berørt på ulike måter av Korona-viruset (Covid 19).

Vi ønsker med dette nyhetsbrevet å legge til rette for at styret kan få innspill til planlegging av aktiviteter for å forebygge smitte.

Tiltak inne og ute og kartlegging av beboermasse

Det er viktig å holde god avstand mellom beboere og følge myndighetenes anbefalinger. To meters – regelen er veldig viktig for å forebygge smitte. Husk på dette når det ferdes i lokalmiljøet, så hold god avstand.

Folkehelseinstituttet oppgir at smitte kan overføres fra objekter og ikke bare fra person til person, så tiltak her bør styret vurdere.

Mange av dere har sikkert små barn hjemme og hverdagen kan være krevende nok. Men vi er inne i en ekstraordinær fase, så tiltak bør nok i alle fall vurderes konkret for å unngå smitte på uteplasser.

Dersom dere for eksempel har lekeplasser, dukkehus, trampoliner eller liknende, kan styret vurdere å holde disse stengt for en helt kort periode til myndighetene får vurdert effekten av landsdekkende tiltak.

Såpe i hånd tegning

Oppfordre beboere til å informere om smitte med tanke på ekstra utsatte grupper

Det kan være fornuftig å oppfordre smittede til å informere styret, slik at styret kan sette inn forebyggende tiltak. Beboere har ikke plikt til å opplyse om det, men vi vil oppfordre til det.

Dersom styret får opplyst om smitte, kan det tenkes at det er fornuftig å vurdere ekstra vask av rekkverk, dørhåndtak eller postkasser. Styret kan også anbefale at den enkelte beboer tørker eget dørhåndtak og ringeklokke ettersom det er svært viktig med god håndhygiene.

Kanskje har dere beboere som er særlig sårbare for smitte enten på grunn av aldre eller andre forhold, da kan disse tiltakene være ekstra viktig.

Andre har kanskje ikke mulighet til å handle selv eller får sin bevegelsesmulighet betydelig innskrenket.

Ring oss for en prat så vi kan gi innspill til tiltak eller bistå med konkrete aktiviteter styret måtte ha behov for.