fbpx

Skjerpen Bugge

Avbestilling av kjøp

Avbestilling

Hva gjør du hvis du har bestilt en vare, men av en eller annen grunn ikke ønsker å beholde den?

Det kan være mange grunner til at man har bestilt en vare, men senere ønsker å trekke deg. Du kan for eksempel ikke ha tenkt gjennom de økonomiske konsekvensene, plutselig endring i livssituasjonen, eller finner en bedre vare et annet sted. Om du kan angre på kjøpet beror på hva du har kjøpt og hvor du har kjøpt varen.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med kjøpsrettslige problemstillinger. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken.

Avbestilling av varer som er bestilt men ikke levert

Dersom du har bestilt en vare fra en forhandler, men ikke fått den levert har du rett til å avbestille. Denne retten følger av forbrukerkjøpslovens § 41. En vare kan for eksempel være biler, båter, bobiler eller lignende gjenstander.

Avbestilles varen kan i enkelte tilfeller selger lide et tap. Særlig ved varer som er spesialbestilt. Selger kan da fremsette krav om å få dekket et eventuelt tap han har lidt. Vi ser ofte at selger har et eget punkt i kontrakten hvor det står hva det koster å avbestille varen. Normalt settes da avbestillingsgebyret til en prosentsats eller fast sum.

Retten til å avbestille gjelder kun frem til varen er levert. Etter dette tidspunktet bortfaller kjøpers lovbestemte angrerett.

Avbestilling av varer kjøpt utenfor fast utsalgssted

Dersom du har kjøpt en vare via internett eller telefon er det helt uproblematisk å angre på kjøpet. Avbestilling av varen skal da skje uten kostnader for forbrukeren. Dette gjelder også om kjøpet ble gjort på gaten eller hjemme og varen kostet over kr. 300,-. Et unntak er hvis du har kjøpt varen av en privatperson. Da gjelder ikke angreretten.

Hva skjer hvis partene ikke blir enig  

Vi anbefaler ofte våre klienter om å forsøke å løse saken i minnelighet. Hvis det ikke lar seg gjøre kan forbrukeren enten ta saken videre inn til forliksrådet, tingretten eller forbrukerrådet.

Ta kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmålet vedrørende angrerett. Hos oss får du en gratis vurdering av saken.

Dekning av advokatutgifter

Gjennom ulike forsikringsordninger kan du ha en rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske for deg i den anledning.