fbpx

Skjerpen Bugge

Kjøpt for liten garasje

photo-1609237339005-d85fac3d753b-e1620371816258

Kjøpt for liten garasje? Det bygges og omsettes betydelig med boliger i Norge. Mange boliger er prosjektert med garasje og vi ser at flere og flere utbyggere begår feiltrinn i forbindelse med utnyttelse areal til hver enkelt garasje. Ingen ting er så ubehagelig når man har brukt mye penger på en bolig og man oppdager at den medfølgende garasjen er for liten.

Det er krav i lovgivning som gir anvisninger på hvor store garasjeplassene skal være. Vi kan først starte med TEK 17 som erstattet TEK 10.

Ubrukelig parkeringsplass/biloppstillingsplass

La oss se nærmere på Byggforsk serien 312.130 som gjelder parkeringsplasser og garasjeanlegg. Denne serien gir nærmere retningslinjer for utforming av parkeringsplasser, parkeringsanlegg, garasjeanlegg ifm. boligbebyggelse for ulike virksomheter som tar utgangspunkt i aktuelle forskriftskrav, parkeringsnormer -bestemmelser, og behandler følgende:

  • anbefalt antall parkeringsplasser for boligområder og ulike virksomheter
  • mål og hovedhensyn som må ivaretas
  • enkle parkeringsanlegg for personbiler, som kantparkering, rekkegarasjer, små
    garasjeanlegg
  • større parkeringsanlegg for personbiler
  • Sykkel-/ motorsykkelparkering, parkering for store kjøretøyer, og hensyn til drift er også
    omtalt.

Vi skal se på forhold rundt en normal parkeringsplass og deretter ser vi på hva du som kjøper kan gjøre ved en parkeringsplass som er for liten. Informasjonen om retningslinjene er hentet fra Byggforsk serien nevnt ovenfor.

Mål for vanlige parkeringsplasser

Det tas utgangspunkt i en dimensjonert størrelse på bilen og det legges derfor til grunn en dimensjonerende størrelse for personbiler på 4,8 m × 1,8 m. Større personbiler kan ha lengde på 5,7 m og bredde på 2,0 m. Høyden kan være 1,85–1,95 m, noe man må ta hensyn til ved dimensjonering av høyden på garasjeporter. Parkeringsplassens lengde må være 5,0 m.

Bredden bør være 2,5 m. Breddemålet er nettomål per plass, forutsatt at bredden ikke er begrenset av vegger eller søyler. Med vegg på den ene siden bør bredden på plassen være 2,8 m og med vegg på begge sider bør bredden på plassen være 3,0 m. Innvendig høyde i garasjer for personbiler bør ikke være mindre enn 2,3 m, og i større garasjeanlegg bør høyden være 2,5 m.

Fri høyde (lysåpning) under åpen port bør være minst 2,1 m, helst mer i større garasjeanlegg.

Basert på det som er hentet av informasjon her, så ser vi konkrete krav til en parkeringsplass. Det er når man ser avvik fra denne modellen, hvor det foreligger avtale med utbygger der parkeringsplasser er omtalt, at man har en rettstvist.

 

En parkeringsplass representerer en betydelig verdi

Ettersom det er arealmangel ved mange tettsteder, vil man ha en betydelig verdi i en parkeringsplass/garasje. For å fastsette prisnivået kan en megler gi god pekepinn på hva du kan forlange av verdi på en garasje eller parkeringsplass. Flere steder ser man verdier på mellom 500 000 kr og 1 million kr pr dags dato.

Reklamasjon for liten garasje er viktig

Det er avgjørende for din sak at det blir sendt en reklamasjon så snart du har oppdaget mangel ved garasje eller parkeringsplassen. Deretter bør du diskutere med en advokat hvordan du kan håndtere saken videre.

Det er ikke uvanlig at utbygger vil gi et tilbud om kompensasjon, men det er altså fornuftig å drøfte dette med en advokat.

Vi ser utbyggere som gir en svært lav kompensasjon.

Ofte kan man hente betydelig høyere beløp enn det opprinnelige tilbudet.

Dekning av advokatutgifter

Ta kontakt med oss i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS. Vi kan gi deg en gratis vurdering av om du har kjøpt en garasje/parkeringsplass som er i strid med regelverket.

I hus eller innboforsikringen, vil utgifter til advokat og sakkyndig kunne bli dekket. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Har du en tvist om garasje/parkeringsplass kan kostnadene til advokat være dekket gjennom forsikringen.