fbpx

Skjerpen Bugge

Fraskrivelse av kjøpslovens § 19

Fraskrivelse av kjøplovens § 19

Forbrukerkjøpsloven bil og bruktbil

I denne artikkel skriver vi om fraskrivelse av kjøpslovens § 19 og forbrukerkjøpsloven.

  • Kjøp og salg av bil, båt, bobil eller lignende skjer som aldri før.
  • Stort sett går både kjøper og selger fornøyd ut fra en handel.
  • De aller fleste selgere er lojale og inngår avtaler i god tro.

Det er i de tilfelle kjøper oppdager at tingen ikke er som forventet at det kan oppstå problemer. Ved kjøp og salg mellom private parter er man i utgangspunktet beskyttet av kjøpsloven (Kjøpsloven bil).

 

Imidlertid er kjøpsloven fravikelig.

Det vil si at man kan avtale seg bort fra bestemmelser i loven. I de siste årene ser vi at denne muligheten blir mer og mer brukt.

I forskjellige standardkontrakter er det et punkt hvor det fremgår

«Fraskrivelse av rettigheter, Det følger av kjøpslovens § 19 at det kan foreligge mangel ved bilen selv om bilen er solgt «som den er». I en kjøpsavtale mellom to private kan kjøper fraskrive seg retten til å gjøre mangler gjeldende etter kjøpslov § 19».

Her er det to bokser, hvor man skal krysse av «ja» eller «nei». Ved å krysse  «ja» blir kjøper stilt i en vesentlig svakere stilling enn om man krysser «nei».

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert oss på saker som dreier seg om kjøp og salg av biler, båter, bobiler og lignende.

Har du opplevd problemer etter et kjøpt?

Ta kontakt med oss.

Vi gir deg alltid en gratis vurdering av saker med bil.

Ikke fraskriv deg retten til å gjøre kjøpsloven § 19 gjeldende (forbrukerkjøpsloven)

Dersom du har kjøpt en bil/båt/bobil og fraskriver deg retten til å påberope deg kjøpslovens § 19, også kalt forbrukerkjøpsloven,  vil du bli stilt i en vanskelig posisjon hvis det skjer noe med bilen/båten/bobilen. Skjer det for eksempel et havari kan selger si at du har kjøpt  «som den er». I mange tilfeller vinner han også frem med denne påstanden.

I kjøpslovens § 19 finner du nemlig bestemmelsene som regulerer kjøpers mulighet til å hevde at bilen/båten/bobilen har en kjøpsrettslig mangel.

Du tar altså en betydelig risiko ved å fraskrive deg kjøpslovens § 19. Er selger ukjent vet du ikke hvorfor han ønsker å bruke denne muligheten. Kan han ha gjennomført salget i ond tro? Det kan selvfølgelig også være andre grunner, men vær på vakt hvis selger krever at du fraskriver deg kjøpslovens § 19.

Hvis selger nekter å selge deg bilen/båten/bobilen hvis du ikke fraskriver deg kjøpslovens § 19 kan det kanskje være lurt å vente.

Særlig hvis det er snakk om en dyr bil/båt/bobil.

Les mer om heving av bilkjøp og erstatning etter bilkjøp

kjøpsloven bil § 19 gjeldende

Les kontrakten nøye

Uansett hvilken avtale du skal inngå gjelder det å lese kontrakten grundig. Det gjelder alt av avtaler, også standardavtaler. Er det tatt forbehold eller selger har fraskrevet seg ansvaret på andre måter kan du tape rettigheter.

Ikke inngå en avtale uten at du er 100% sikker på hva som fremgår. Er det noe du ikke skjønner – undersøk nærmere før du signerer.

Les mer om dine rettigheter etter kjøp av varer

I forbrukerkjøp er det ikke anledning til å fraskrive seg mangelsansvar

Dersom du kjøper en bil/båt/bobil eller lignende fra en forhandler har du et sterkere vern enn ved kjøp mellom private. Når du kjøper av en profesjonell part kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Forbrukerkjøpsloven åpner ikke opp for å fravike bestemmelser. Hvis det skulle oppstå en tvist mellom kjøper og selger vil du som kjøper ha bedre rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Selv om du ikke tenker så mye over det på kjøpstidspunktet er dette viktig å ta i betraktning. Du får rett og slett en tryggere handel.

Ta kontakt med oss

Har du problemer et i forbindelse med ett kjøp eller om du har funderinger over forbrukerkjøpsloven, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak mot selger.

Dekning av advokatutgifter

Gjennom ulike forsikringsordninger er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.