fbpx

Category Archives: Referansesaker

På denne siden vil du finne noen av våre referansesaker

Erstatning etter kjøp av bolig med skjeggkre

erstatning skjeggkre bolig

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt et hus fullt av skjeggkre. Klient fremsatte krav om erstatning skjeggkre og prisavslag, men forsikringsselskapet avslo saken. Påstanden var at skjeggkreene ikke hadde vært i boligen før overtakelse, at det var reklamert for sent og at skjeggkre ikke medfører noen verdiforringelse. Erstatning skjeggkre rapport Vi innhentet deretter en […]

Erstatning på over 2 700 000,- etter yrkesskade

Yrkesskade

Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde falt ned fra et stillas på jobb. Klient fikk som følge av fallet problemer med hukommelsen og nakkeplager. Forsikringsselskapet trodde imidlertid ikke på klient og avslo saken. Begrunnelsen var manglende årsakssammenheng mellom fallet og den påfølgende skaden. Etter avslaget tok klient kontakt med Skjerpen. Det ble med en gang […]

Erstatning grunnet ulovlig avskjed

Referansesak20[1]

Øyvind Skjerpen bisto en lastebilsjåfør som ble avskjediget. Bakgrunnen var noen dagers sykefravær, uten å informere arbeidsgiver. Arbeidsgiver begrunnet avskjeden med at han tapte et betydelig beløp pr dag klient ikke kjørte lastebilen. Denne siden hevdet at arbeidsgivers økonomiske tap er underordnet. Arbeidstaker har et sterkt vern i norsk rett og vi må se hen […]

Forelder fikk del i foreldreansvar og utvidet samvær med barn i tingretten

Referasnsesak18[1]

Philip Bugge bisto en klient i en sak der forelderen ikke hadde foreldreansvar. Klient hadde heller ikke noe særlig samvær med barna. Philip sendte stevning til tingretten. Det ble avholdt saksforberedende møter og forelderen fikk da del i foreldreansvaret og utvidet sitt samvær. Det ble satt opp et rettsforlik som var i tråd med forelderens […]

Båtkjøp hevet på grunn av fukt

Båtkjøp hevet på grunn av fukt

Kan et båtkjøp bli hevet på grunn av fukt? Øyvind Skjerpen bisto klient i en sak hvor kleint hadde kjøpt en daycruiser, Yamarin 76 DC for kr. 400 000. Båten var fra 2008. Båten var annonser som en «godt vedlikeholdt og perfekt for lange turer» Etter å ha overtatt båten viste det seg at cabinen […]

Klient fikk medhold om at han var reell eier av fast eiendom

Referansesak16[1]

Philip Bugge bisto klient i spørsmål om hvem som var reell eier av eiendommen. Kreditor hadde tenkt til å realisere eiendommen ved tvang. Kreditor hevdet at ektefellen var deleier i eiendommen. Klient fikk medhold i spørsmål om det reelle eierforholdet til eiendommen. Philip innhentet dokumentasjon og hadde samtaler med klient. Med Philips redegjørelse ga kreditor […]

Klient fikk medhold i Forbrukerklageutvalget

Referansesak15[1]

Klient hadde dessverre kjøpt en dyr bobil med fukt. Klient reklamerte til selger, men selger ville ikke rette eller ta bilen tilbake. Saken ble så sendt til Forbrukerklageutvalget og klient fikk medhold. Det ble fremlagt fukttest og påvist manglende opplysninger fra selger, som måtte ta bilen tilbake. Selger ville likevel ikke rette seg etter avgjørelsen, […]