Boligforvaltning

Vi har bred erfaring med å bistå boligselskaper, og som juridisk rådgiver for styret, bistår vi i alle spørsmål som boligselskapet står overfor. Vi sikrer at problemstillingene blir løst enten det er et lite problem eller gjelder en større problemstilling.

Styret plikter å beslutte og følge opp alle spørsmål som ikke ligger til generalforsamling eller årsmøte. Vi får stadig spørsmål om arbeidsfordelingen mellom styret og generalforsamling/årsmøte og vi ser at oppfølging av vedtak kan by på juridiske spørsmål.

Andre temaer er den enkeltes faktiske og juridisk råderett i boligselskapet (boligrett), bruk av fellesareal, og i den senere tid ser vi økning i problem om ladestasjoner og opplegg i garasjeanlegg.  Vedlikeholdsplikten er også et sentralt tema som berører mange. Vi kjenner godt til inndrivelsesprosessen for felleskostnader og spørsmål om utgifter som følger av nabolaget.

Vi ser også spørsmål om kjøp og salg av loft- og kjellerareal hvor det må utarbeides kjøpekontrakt for utbygging, forslag til vedtektsendringer og overordnede retningslinjer for utbyggingen.Dette må vedtas av generalforsamlingen/årsmøte. 

Vi bistår styret i alle spørsmål om generalforsamling/årsmøte-vedtak.

Vi tilrettelegger og holder også styrekurs i moderne lokaler på Solli plass.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.


Boligforvaltning