fbpx

Skjerpen Bugge

Boligforvaltning

Spare penger som del av driften i boligselskap

Vi har utarbeidet en test som samler offentlige og private støtteordninger.
skylde penger

Ta testen på boligselskapet ditt

Vi har utarbeidet en test som samler offentlige og private støtteordninger. Det er
betydelig med midler å spare bare man er oppmerksom på dette. Sammen gjør vi styrearbeidet enklere, mer effektivt og profesjonelt. Meningen er at boligselskapet skal spare penger og vi bistår styret.