fbpx

Skjerpen Bugge

Boligforvaltning

HMS

HMS-arbeidet blir enklere med et HMS-system. HMS i boligselskap skal være enkelt, men likevel forsvarlig.
Over ta kontakt med oss (1)

HMS-system forenkler arbeidet

HMS-arbeidet blir enklere med et HMS-system. HMS i boligselskap skal være enkelt, men
likevel forsvarlig. Det er viktig å ha et internkontrollsystem som fungerer. Kort
oppsummert er det viktig med oversikt over regler og retningslinjer man skal følge, og
videre at man fastsetter konkrete tiltak i handlingsplanen for HMS tiltak. SB
Boligforvaltning hjelper med å få internkontrollsystemet på plass. Målet er forebygge
avvik og rette opp disse så snart man har registrert en mangel eller avvik fra Helse,-
miljø,- og sikkerhetslovgivningen.
Sikkerhet er viktig, og dette hjelper vi boligselskapet med.