fbpx

Skjerpen Bugge

Boligforvaltning

Tjenester / Regnskap

God regnskapsskikk er viktig ved føring av regnskap. I SB Boligforvaltning kan du være trygg på at du får autoriserte regnskapsførere.

Bilde 2.1

Regnskapsførsel

God regnskapsskikk er viktig ved føring av regnskap. I SB Boligforvaltning kan du være trygg på at du får autoriserte regnskapsførere.

I SB Boligforvaltning blir regnskapet ført på en betryggende måte. Vi distribuerer jevnlig rapporter og bistår under budsjettering på høsten for påfølgende år. Lønn og andre honorarer blir håndtert av autoriserte regnskapsførere. Vi rapporterer også til revisor og myndigheter.

Som kunde hos SB Boligforvaltning, får styret tilgang til en egen portal med arkiv og håndtering av fakturaer som godkjennes og betales på forfall. God økonomistyring medfører trygg og god forvaltning av boligselskapets verdier. Innkreving av felleskostnader er en viktig del av forretningsføreres oppgave som innebærer at løpende kostnader blir dekket og betalt.
De vanligste tjenestene vi tilbyr er følgende:
  • Fakturaer godkjennes i portalen
  • Bilag blir behandlet av styret
  • Regnskapet blir ført og avsluttet i tråd med regnskapsloven og borettslovene
  • Lønn og honorarer (styrehonorar mm)
  • Likviditetsstyring og andre økonomirapporter
  • Tredjepartsopplysninger til skattemeldingen
Bilde 2.2