fbpx

Skjerpen Bugge

Boligforvaltning

Hva er boligforvaltning?

Det er viktig at den daglige ledelsen utfører pliktene i henhold til gjeldende regelverk. I SB Boligforvaltning kan du være trygg på akkurat det.

Bilde 3.1

Boligforvaltning- hva er det?

Boligforvaltning innebærer at forretningsfører er den daglige lederen i boligselskapet.
Det er viktig at den daglige ledelsen utfører pliktene i henhold til gjeldende regelverk. I SB Boligforvaltning kan du være trygg på akkurat det.

La oss se litt nærmere på våre tjenester:

  • Budsjettforslag til styre
  • Innkreving av felleskostnader
  • Som daglig leder i boligselskapet skal styret få gode og riktige råd av
    forretningsfører
  • Vi bidrar i administrative spørsmål
  • Vi bidrar ved forsikringer og bistand rundt dette
  • Noen boligselskapet har særfordelte lån og individuell nedbetaling av lån
  • Hvert år avholdes årsmøter og generalforsamlinger der forretningsfører deltar

Vår erfaring er at styret ønsker en fast kontaktperson, og når denne kontaktpersonen har juridisk bakgrunn kan det også være en fordel for styret.

Bilde 3.2