fbpx

Skjerpen Bugge

Boligforvaltning

OM SB Boligforvaltning

Mye styrearbeid utføres på kveldstid og det er alltid godt å kunne forholde seg til en profesjonell forretningsfører for styremedlemmene.
Bilde 5.3 teknisk vedlikehold

Våre boligforvaltere kjenner bransjen godt

Det er mange spørsmål og mange oppgaver som skal løses for styret. Mye styrearbeid utføres på kveldstid og det er alltid godt å kunne forholde seg til en profesjonell forretningsfører for styremedlemmene.

Våre boligforvaltere kjenner bransjen godt og vet godt hva det vil si å sitte i styret. De ulike gjøremålene må gjennomføres til riktig tid og med høy kvalitet- la oss bistå dere i en ellers hektisk hverdag. Som boligforvalter har vi også et samfunnsansvar som blant annet dels er at boliger holder en forsvarlig og nødvendig standard for sikkerhet og bomiljø. Vi kan kalle det et sosialt ansvar.

Vi anser det også dels som et samfunnsansvar å sørge for å ta hensyn til miljøet.
Byggene kan bli mer energiøkonomiske. Boligselskap kan resirkulere innenfor
husholdninger og øvrig bygningsmasse. Den samlede negative miljøpåvirkningen kan bli redusert. Vi kan kalle dette et miljøansvar. Her kan det være nyttig for styret å ta boligtesten her. Styret vil spare betydelig beløp ved å kontakte oss slik at vi kan søke om støtte.

Vi anser det dels som et samfunnsansvar at boliger administreres forsvarlig og i samsvar med lover og regler. Denne siden kan vi kalle et rettslig ansvar.

Hvem SB Boligforvaltning bistår:

 • Borettslag
 • Boligsameier
 • Boligaksjeselskaper
 • Garasjelag

Våre verdier for forretningsområdet, boligforvaltning

Disse verdiene vil dere se i møte med oss i SB Boligforvaltning.
 • Kvalitet
 • Pålitelig
 • Tilgjengelighet

Portalen

Som kunde hos SB Boligforvaltning, har styret tilgang til portalen hvor fakturaer
behandles og godkjennes.

Litt mer om portalen:

 • Her behandles fakturaer på en enkel måte
 • Økonomirapporter er tilgjengelig, både regnskap og budsjett
 • Historisk faktura-arkiv
 • Lagring av dokumenter, møteprotokoller, regnskap, årsberetninger mm.
 • Oversikt over forsikringer
 • Andre ting styret ønsker å tilgjengeliggjøre

Det gis også tilgang til elektronisk gjennomføring av generalforsamling / årsmøte.

Bilde 5.3 teknisk vedlikehold

Teknisk vedlikehold av boligselskap

Det er viktig at man har en plan for vedlikehold i boligselskapet ved siden av et
kontinuerlig arbeid med HMS. Diskuter veldig gjerne tekniske forhold med oss. Har dere eksempelvis sett på Husbankens tilskudd til tiltaksvurderinger for boligselskapet, se veileder her.

Eierskifte i boligselskapet

Vi fører liste over beboere og historikk på eiere. Vi bistår med eierskifte og vi bistår med megleropplysninger ved salg av bolig.

Medlem av Regnskap Norge

SB Boligforvaltning har autoriserte regnskapsførere som er medlem av Regnskap Norge. Dette er et kvalitetsstempel.