Dom fra Borgarting lagmannsrett – Avkortning av forsikringserstatning

Dom fra Borgarting lagmannsrett – Avkortning av forsikringserstatning Avkortning etter «grov uaktsom kjøring» I 2019 [...]

Avslag på forsikring

Det å få avslag på forsikring kan få store økonomiske konsekvenser og være en betydelig [...]

Hva er yrkesskade

Yrkesskade er en skade eller sykdom du pådrar deg mens du er i arbeid. Det [...]

Informasjon for trafikkskadde

Her skriver vi litt om hva som er viktig å tenke på etter en bilulykke. [...]