Personskaderett er et spesialområde innenfor erstatningsretten

Vi har jobbet med personskade både på forsikringssiden og skadelidtsiden.

Dette gjøre oss særlig egnet til å bistå deg etter en ulykke.

Har du vært utsatt for en bilulykke eller yrkesskade, ta kontakt med oss.

Vi vurderer saken din gratis.

Skadelidte blir ofte arbeidsufør for en kortere eller lengre periode etter en ulykke, og i den tiden er det mye å tenke på. Normalt må skadelidte gjennomgå medisinsk behandling, forholde seg til forsikringsselskapet, NAV og arbeidsgiver. Det kan være en slitsom prosess å gå igjennom alene.

Mange skadelidte har derfor behov for en advokat.

Personskadesaker kan være kompliserte og det er ikke bare jussen som står sentralt. Det er også viktig å ha medisinsk forståelse, kjenne til objektive spesialister og trygdesystemet. Som en følge av at vi har jobbet i forsikringsbransjen i en årrekke kan du være sikker på at du får en advokat som kan alt dette.

Ta kontakt med oss dersom du har vært utsatt for en ulykke.

Du trenger heller ikke å være redd for å få en stor advokatregning.

Forsikringsselskapet dekker som regel utgifter til advokat som et ledd i erstatningssaken.

Artikler

Personskade