fbpx

Skjerpen Bugge

Informasjon for trafikkskadde

BIlulykke advokat

Her skriver vi litt om hva som er viktig å tenke på etter en bilulykke.

Har du vært utsatt for en bilulykke anbefaler vi deg å dra til legen med en gang. Dette gjelder nesten uansett om du har fått store eller mindre skader. Grunnen til det er at det er viktig å få journalført eventuelle plager etter ulykken. Selv om skaden ikke virker så alvorlig med en gang, kan den utvikle seg til det verre. Det er for eksempel ikke uvanlig at sykdomsutviklingen etter en nakkeslengskade svinger. Og fremkommer ikke plagene av journalen, kan det bli brukt mot deg senere.

Videre er det viktig å besøke legen jevnlig for å få nedtegnet plagene. Går det lang tid mellom hvert legebesøk, kan det virke som alt ble bra igjen og at det er andre årsaker til plagene dine.

Spesialister i personskaderett
Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialisert seg på erstatningssaker etter bilulykker. Vi har jobbet i forsikringsbransjen og på skadelidtsiden i mange år.

Har du vært utsatt for en bilulykke eller har noen spørsmål, ta kontakt med oss. Hos oss vil du få en gratis vurdering av saken.

Årsakssammenheng
Det er fire kriterier som må være oppfylt for å konkludere med årsakssammenheng. Det vil si sammenheng mellom ulykken og de etterfølgende plagene. Kriteriene eller vilkårene som det heter er;

1) Skadeevne

2) Akuttsymptomer

3) Brosymptomer

4) Ikke andre mer sannsynlige årsaker til plagene

Hvem vurderer årsakssammenheng
I enkelte saker kan det være tvil om kravet til årsakssammenheng er oppfylt. Normalt er det selskapets interne leger som først foretar en vurdering. Det gjør de stort sett ganske tidlig i saken. Er det tvil om det er sammenheng, blir skadelidte sendt til en ekstern spesialist. En ekstern spesialist foretar først en gjennomgang av all medisinsk dokumentasjon. Deretter kalles skadelidte inn til en konsultasjon. Konsultasjonen varer normalt rundt to timer.

Når konsultasjonen er ferdig, skriver spesialisten en rapport. Rapporten konkluderer enten med årsakssammenheng eller ikke årsakssammenheng. Denne sakkyndigrapporten danner grunnlaget for erstatningssaken. I noen tilfeller ser vi at forsikringsselskapene ikke er enig i rapporten. Det som skjer da er at forsikringsselskapet krever at skadelidte oppsøker en ny spesialist. Vi har også opplevd at selskapet avslår erstatning på bakgrunn av en rapport som går i skadelidtes favør. Heldigvis så skjer ikke dette så ofte.

Kontakt oss
Har du blitt skadet etter en bilulykke, ta kontakt med oss. Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har omfattende og lang erfaring med saker etter bilulykker.

Du trenger heller ikke være redd for å få en stor advokatregning. Forsikringsselskapene dekker normalt advokatutgifter som et ledd i erstatningssaken.